Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Centrum výzkumu obouvání

Aktuality CVO

  • Připravuje se koncept bio-degradovatelné obuvi - Ve spolupráci s jednou českou a jednou slovenskou firmou se připravuje projekt obuvi, která bude po skončení své expirace bio-degradovatelná. V ČR se každý rok prodá až okolo 30 milionů párů obuvi. Z tohoto množství téměř 95% všech vyrobených párů obuvi končí na skládkách. Z pohledu ekologie a vazby na životní prostředí je tato informace alarmující. Pokud tedy pohlížíme […]
  • Akreditace obuvnického bakalářského studijního programu v konečné fázi - Na UTB bude možno studovat obuvnictví. CVO ve spolupráci s Fakultou technologickou  připravují v bakalářském  studijním  programu rozšíření oboru „Technologie a materiály“ o specializaci pro zájemce o obuvnictví s názvem „Výroba a konstrukce obuvi“. CVO bude garantovat specializovanou obuvnickou výuku a poskytne k dispozici vybavené výzkumné laboratoře. Fakulta technologická bude zajišťovat klasické předměty, které budou vytvářet obecný znalostní základ […]
  • Připravuje se individuální výroba obuvi, která vyhrála 3 světové ceny - Centrum výzkumu obouvání (CVO) připravuje individuální výrobu dámské holínkové obuvi, která v letošním roce získala 3 mezinárodní ocenění. Vítězná dámská obuv byla vyvíjena 3 roky v rámci projektu TAČR, ZÉTA, TJ02000125 – Hi-tech materiál přizpůsobivý stavu dolních končetin /2019 – 2021. Cílem projektu je vývoj obuvi pro konkrétní cílovou skupinu se specifickými požadavky. Obuv je určena pro […]
  • Obuvnická zkušební laboratoř obhájila akreditaci - Zlín 26.1.2021 – Již podruhé v řadě obhájila Obuvnická zkušební laboratoř Centra výzkumu obouvání zlínské univerzity svou akreditaci. Laboratoř splnila akreditační požadavky podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018, která specifikuje obecné požadavky na způsobilost, nestrannost a důslednou činnost laboratoře. Opětovné udělení akreditace prokazuje, že laboratoř je dále způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy z hlediska trendů kvality […]
  • Tomáš Sáha byl jmenován ředitelem Centra výzkumu obouvání - Dne 1. 12. 2020 byl oficiálně jmenován do funkce ředitele Centra výzkumu obouvání Ing. Tomáš Sáha, Ph.D., jehož dočasným řízením byl pověřen několik předcházejících měsíců. „Centrum výzkumu obouvání má v dnešní době již několik základních směrů, které jej naplňují. Jedná se o spolupráci s drobnými a začínajícími podnikateli, ale i s velkými výrobci v oblasti […]
  • Centrum výzkumu obouvání se stalo řádným členem České obuvnické a kožedělné asociace (ČOKA) - Dne 11. 9. 2020 se Centrum výzkumu obouvání stalo řádným členem České obuvnické a kožedělné asociace (ČOKA). ČOKA sdružuje v současné době cca 60 firem, fyzických osob a dalších institucí, zabývajících se jak výrobou, tak i prodejem obuvi a obuvnických materiálů a komponentů, ale i vědecko-výzkumnou, zkušební a testovací činností, výukou a vzděláváním s místem […]
  • Studenti obuvnického designu mají v Centru výzkumu obouvání nové laboratoře - 14.9.2020 Studenti Fakulty multimediálních komunikací, konkrétně ateliéru obuvnického designu,  dostanou od tohoto semestru nové obuvnické laboratoře v prostorách Centra výzkumu obouvání na  Univerzitním institutu UTB.  Původní laboratoře byly umístěny na Fakultě technologické již v nevyhovujících prostorách. Po dohodě s FT a FMK byly vybudovány  nové laboratoře v prostorách Centra výzkumu obouvání. Propojení výzkumu a výuky […]
  • Na Centrum výzkumu obouvání nastupuje první student doktorských studií - 9.9.2020 Do prvního ročníku doktorského studia nastupuje MgA. et Bc. Oldřich Vojta, DiS., první student, který bude na Univerzitním Institutu – v  Centru výzkumu obouvání – řešit  doktorskou prací zaměřenou na vývoj speciální  „smart„ obuvi.  Úkolem Olřicha bude navrhnout a připravit obuv, která bude při odvalování chodidla generovat elektrickou energii. Nahromaděná energie poputuje do superkapacitátoru, […]
  • Zlínské Centrum výzkumu obouvání získalo ocenění na Tchaj-Wanu - Zlín 20.11.2019 – Světový úspěch zaznamenalo Centrum výzkumu obouvání Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Autorka loga, zlínská designérka a vedoucí designu a konstrukce obuvi centra, Zuzana Bahulová, byla vybrána mezi finalisty soutěže Tchaj-wan International Graphic Design Award (TIGDA). Tuto soutěž organizuje asociace grafiků v Tchaj-peji na Tchaj-wanu. Celkově bylo do soutěže přihlášeno více než 5108 […]
  • Centrum výzkumu obouvání hostilo Bata Innovation Camp - Intenzivní dvoudenní workshop a soutěž pro studenty vysokých škol z České a Slovenské republiky uspořádala poprvé ve Zlíně mezinárodní vzdělávací organizace Junior Achievement Europe (JA Europe) . Akce se uskutečnila ve dnech 2. – 3. října  ve spolupráci se společností Baťa, Bata Shoe Foundation a Univerzitou Tomáše Bati, konkrétně s Centrem výzkumu obouvání. Dva dny plné inovací […]

Fakulty a součásti

Zavřít