Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

O CVO

Historie

Historie Centra výzkumu obouvání

Centrum bylo založeno na základě iniciativy firmy Baťa, která hledala vhodného partnera pro výzkum obuvnických materiálů a inovativních procesů. Provoz centra byl slavnostně zahájen dne 18. května 2019 za přítomnosti celé řady osobností, a také členů rodiny Baťů – vnuka Tomáše Bati George Thomase Bati a vnučky Rosemarie Blyth Bata.

Prvním ředitelem byl jmenován prof. Igor Emri, DrSc., který v rámci svého výzkumného pobytu působil na UTB. Po skončení výzkumného pobytu prof. Emriho byl v rámci výběrového řízení jmenován do funkce současný ředitel Ing. Tomáš Sáha, Ph.D.

Fakulty a součásti

Zavřít