Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Centrum výzkumu obouvání

Vzdělávací aktivity

Doktorský studijní program (Ph.D.)

MgA.  Oldřich Vojta

Studijní program: Technologie makromolekulárních látek
Téma: Obuvnické polymerní membrány pro získávání energie a snímání signálu

Možnosti studia v Centru výzkumu obouvání:

  • Závěrečné bakalářské práce

Antimikrobiální úpravy usní
3D tisk obuvnických komponent

  • Diplomové práce

Individuální 3D tisk obuvnických komponent
Funkční design diabetické obuvi

  • Doktorské témata

Vodivé obuvnické komponenty
Biodegradabilní obuv

Možnosti studentů  zapojit se do obuvnického výzkumu

  • Hledáme studenty, kteří mohou řešit dílčí úkoly v laboratořích Centra obuvnického výzkumu např. při přípravě prototypů obuvnických komponent, technické obsluze 3D tiskáren, skenovacích zařízeních atd.

Fakulty a součásti

Zavřít