Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

O institutu

Řešené projekty

Projekty Technologické Agentury ČR

TE02000006 – Projekt Centra kompetence „Centrum alternativních ekologicky šetrných vysoce účinných antimikrobiálních prostředků pro průmyslové aplikace“ v konsorciu UTB a 7 partnerů (SYNPO, akciová společnost, Centrum organické chemie s.r.o., Fatra, a.s., Státní zdravotní ústav, Univerzita Palackého v Olomouci – Přírodovědecká fakulta, INOTEX spol. s r.o., Biomedica, spol. s r. o.) – 2014-2019
prof. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D.

TE01020216 – Projekt Centra kompetence „Centrum pokročilých polymerních a kompozitních materiálů“ v konsorciu UTB a 5 firem (Fatra a.s., Spur a.s., Quinn Plastics s.r.o., Zlin Precision s.r.o. a 5M s.r.o.) – 2012-2019
doc. Ing. Tomáš Sedláček, Ph.D.

TP01010006 – Projekt GAMA „Komercializace na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně II“ – 2020-2022
Ing. Miroslava Komínková, Ph.D.

Dílčí projekt GAMA „Příprava filamentu z PVC pro 3D tisk podešví“ – 2017-2019
Ing. Tomáš Sáha, Ph.D.

Dílčí projekt GAMA „Metodika hodnocení embryonálních roztoků“ – 2018-2019
Ing. Kateřina Vaculíková, Ph.D.

Dílčí projekt GAMA „Aditivum pro hygienizaci zpracovatelských procesů polymerních recyklátů a pryží“ – 2017-2018
Ing. Anna Hurajová, Ph.D.

Dílčí projekt GAMA „Senzor pro detekci amoniaku na bázi PANI“ – 2017-2019
prof. Ing. Petr Slobodian, Ph.D.

Dílčí projekt GAMA „Gelový přípravek na polymerní bázi s obsahem mumia“ – 2018-2019
Ing. Oyunchimeg Zandraa, Ph.D.

Dílčí projekt GAMA „Inkjet tištěné mikrosuperkondenzátory pro elektroniku“ – 2018-2019
Tatiana Babkova, Ph.D.

Dílčí projekt GAMA „Technologie použití recyklovaných plastů pro stavebně-dekorační prvky“ – 2018-2019
Ing. Jaroslav Císař

Dílčí projekt GAMA „Vývoj biorozložitelného materiálu se zlepšenými zpracovatelskými vlastnostmi“ – 2018-2019
Ing. Martina Pummerová, Ph.D.

Dílčí projekt GAMA „Užití magnetického hydrogelu ve vložce obuvi“ – 2018-2019
doc. Nabanita Saha, M.Sc. Ph.D.

TH02020836 – Projekt Epsilon „Vývoj nových ekologicky šetrných obalů pro potravinářské aplikace se zvýšenou užitnou hodnotou“ (spolupráce UTB a BLATINIE, a.s.) – 2017-2020
prof. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D.

TH03020117 – Projekt Epsilon „Vodivé celulózové materiály pro antistatické a disipativní modifikace papírových a plastových výrobků“ (spolupráce s Centrem organické chemie s.r.o.) – 2018 – 2021
prof. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D.

TH04020466 – Projekt Epsilon „REAKTIN – Dlouhovláknové kompozity pro sériovou výrobu“ (spolupráce UTB a 5M s.r.o.) – 2019-2022
doc. Ing. Tomáš Sedláček, Ph.D.

TH04020234 – Projekt Epsilon „Inteligentní manžeta s uhlíkovou nanostrukturou snímající pohyb kloubů pro cílený trénink pohybu, diagnózu změny pohybu a rehabilitaci pacientů“ (spolupráce UTB, Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, Miomove s.r.o. – 2019-2020
prof. Ing. Petr Slobodian, Ph.D.

TJ01000142 – Projekt ZÉTA „Individuální zdravé obouvání“ – 2018-2019
Ing. Petra Barešová, Ph.D.

TJ02000125 – Projekt ZÉTA „Hi-tech materiál přizpůsobivý stavu chodidla“ – 2019-2021
MgA. Zuzana Bahulová, Ph.D.

TJ01000329 – Projekt ZÉTA “ Senzoricky aktivní polymerní směsi obsahující produkty pokročilých extrakcí vybraných rostlin“ – 2018-2019
Ing. Martina Pummerová, Ph.D.

TJ01000330 – Projekt ZÉTA “ Nové stabilizátory pro plasty na bázi přírodních bioaktivních látek“ – 2018-2019
Ing. Anna Hurajová, Ph.D

Projekty Ministerstva zemědělství ČR

QK1910392 – Ekologicky šetrné materiály pro intenzifikaci rostlinné výroby s půdoochrannými vlastnostmi na bázi obnovitelných zdrojů (spolupráce UTB, LACRUM Velké Meziříčí, s.r.o., Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. a Výzkumný ústav mlékárenský s.r.o) – 2019-2023
prof. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D.

Projekty Ministerstva průmyslu a obchodu ČR

CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_107/0012417 – MIOMOVE (2017 – 2020)

Cílem projektu je výzkum a vývoj technického řešení technologie MIOMOVE, sbírající, vyhodnocující a poskytující i v reálném čase data a informace důležité pro komplexní analýzu sil souvisejících s pohybem lidského těla. Výstupem projektu je prototyp.

Hlavní aktivity: průmyslový výzkum, experimentální vývoj
Manažer projektu: Daniel Majc, jednatel společnosti HD GEO s.r.o.

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004549 – Nehořlavé systémy dle EN 45545 pro výrobu kompozitů (2016-2019)
doc. Ing. Michal Sedlačík, Ph.D.

Tento projekt je realizován s podporou prostředků z EU, konkrétně z fondu ERDF – Evropský fond pro regionální rozvoj a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.
Cílem projektu je vyvinout kompozitní materiál na bázi reaktoplastů, který by vyhověl normě EN 45545 a dosahoval stupně odolnosti R1 HL3 pro použití v kolejových dopravních prostředcích.

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0005090 – Stenopeický otvor pro korekci presbyopie (2016-2019)
doc. Ing. et Ing. Ivo Kuřitka, Ph.D. et Ph.D.

Tento projekt je realizován s podporou prostředků z EU, konkrétně z fondu ERDF – Evropský fond pro regionální rozvoj a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.
V řešeném projektu se jedná o vývoj a přípravu kruhové clony pro léčbu presbyopie, popř. další zásahy, na základě aplikace černého pigmentu na obnaženou Bowmanovu membránu rohovky, nebo do stromatu rohovky na plochu po seříznutí vrchlíku s jeho opětovnou repozicí.

FV10756 – Vývoj nových polymerních nosičů pro přírodní bioaktivní látky v submikro a nanoformách (2016-2020)
prof. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D.

FV20088 – Vývoj nových receptur za účelem modifikace asfaltových směsí při využití recyklátu polyvinylbutyralu (spolupráce UTB a Skloplan Liberec, a.s.), (2017-2019)
doc. Ing. Tomáš Sedláček, Ph.D.

FV30048 – Nová aditiva pro multifunkční modifikaci polymerních povrchů, (spolupráce UTB a Synthesia, a.s.), (2018-2021)
prof. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D.

FV40377 – Výzkum a vývoj nosičů z biokompatibilního materiálu pro řízené uvolňování a transport léčiv do rohovky (2019-2022)
Ing. Pavel Urbánek, Ph.D.

Projekty Grantové Agentury ČR

GA16-05961S – Pokročilé nosiče platinových léčiv – 2016–2018
Mgr. Jan Vícha, Ph.D.

GJ16-20361Y – Inteligentní systémy na bázi modifikovaných částic grafen oxidu – 2016-2018
Ing. Miroslav Mrlík, Ph.D.

GA17-05095S – Biomimetické materiály na bázi vodivých polymerů – 2017-2019
doc. Ing. Petr Humpolíček, Ph.D.

GA17-05318S – Od konjugovaných polymerů odvozené materiály jako luminescenční chemosenzory (spolupráce UTB a UK) – 2017-2019
prof. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D.

GA17-24730S – Nové magnetoreologické elastomery na bázi modifikovaných magnetických plniv – 2017-2019
doc. Ing. Sedlačík Michal, Ph.D.

GA17-10813S – Nové plazmové polymery s laditelnou stabilitou a permeabilitou (spolupráce UTB a UK) – 2017-2019
doc. Ing. Lehocký Marián, Ph.D.

GA19-23513S – Nové elektroluminiscenční materiály: Borohydridové klastry v tenkých polymerních vrstvách v elektrickém poli – 2019-2021
doc. Ing. et Ing. Ivo Kuřitka, Ph.D. et Ph.D.

GA19-23647S – Výzkum korelace mezi distribucí kationů, velikostí částic a fyzikálních vlastností inteligentních spinel-feritových nanomateriálů – 2019-2021
Raghvendra Singh Yadav, Dr.

GA19-17457S – Výroba a analýza flexibilních piezoelektrických vrstev pro chytré strojírenství – 2019-2021
Ing. Miroslav Mrlík, Ph.D.

GA19-16861S – Interakce biomateriálů s kmenovými buňkami v simulovaných in vivo podmínkách – 2019-2021
doc. Ing. Petr Humpolíček, Ph.D.

Projekty Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR

LO1504 – Centrum polymerních systémů plus – 2015-2020
prof. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D.

8JPL19031 – Vývoj nových aditiv pro termoplastické zpracování biorozložitelných polymerů – 2019-2020
prof. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D. 

LTAB19019 – Příprava nano- a mikro-strukturovaných materiálů pomocí samo-organizovaných proteinových fibrilárních systémů – 2019-2021
Ing. Antonín Minařík, Ph.D.

LTACH17015 – Příprava a elektrochemické vlastnosti hierarchických struktur flexibilních elektrod na bázi poly anilin/bimetalové oxidy – 2017-2019
doc. Ing. Natalia Kazantseva

UNI1A/2019 – Tvorba nového předmětu „Rubber chemistry“ – 2019
Dr. Ing. Radek Stoček

UNI2A/2019 – Příprava návodů pro laboratorní cvičení z předmětu Lomové chování polymerů – 2019
Ing. Ondřej Kratina, Ph.D.

UNI3A/2019 – Zvyšování odborných kompetencí studentů doktorských studijních programů v technicky zaměřených oborech – 2019
doc. Ing. et Ing. Kuřitka Ivo, Ph.D.

CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002720 – Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů na UNI
Cílem projektu je tvorba a rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů v souladu se strategií VŠ a s požadavky znalostní ekonomiky a potřebami trhu práce v oblasti výzkumu a vývoje.
Projekt Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů na UNI je spolufinancován EU.
doc. Ing. et Ing. Ivo Kuřitka, Ph.D. et Ph.D.

CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006243 – Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj UTB ve Zlíně
Projekt je zaměřen na řešení problematiky strategického manažerského řízení na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně a jejích součástech – Fakultě aplikované informatiky (FAI) a Univerzitním institutu (UNI) se zaměřením na jejich výzkumná centra – Centrum bezpečnostních, informačních a pokročilých technologií (CEBIA-Tech) a Centrum polymerních systémů (CPS).
Projekt Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj UTB ve Zlíně je spolufinancován EU.
prof. Ing. Petr Sáha, CSc

CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008464 – Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků UTB ve Zlíně
Projekt je zaměřen jak na podporu profesního růstu výzkumných pracovníků UTB a na rozvoj jednotlivých výzkumných pracovišť UTB prostřednictvím posílení lidských zdrojů, tak také na posílení mezinárodní spolupráce. Naplnění výše uvedeného bude docházet prostřednictvím mobilit výzkumných pracovníků v zahraničí v případě výjezdů z ČR nebo pobyty výzkumných pracovníků na UTB v případě příjezdů do ČR.
Projekt Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků UTB ve Zlíně je spolufinancován EU.
Prof. Ing. Petr Sáha, CSc.

Projekty interní grantové agentury

IGA/CPS/2019/001 – Vliv mechanicko-chemického stárnutí na hodnotu minimální energie potřebné pro růst trhliny v pryžiIng. Aleš Machů

IGA/CPS/2019/002 – Nadmolekulární struktura větveného polypropylenu
Ing. Adriana Ryzí

IGA/CPS/2019/003 – Hydrogelové lešení na bázi bakteriální celulózy naplněné fosforečnanem vápenatým
Probal Basu, M.Sc.

IGA/CPS/2019/004 – Biologické vlastnosti materiálů
Mgr. Jan Vajďák

IGA/CPS/2019/005 – Vliv organických materiálů na efektivitu inteligentních systémů
Ing. Josef Osička

IGA/CPS/2019/006 – Polymerní kompozity pro bioaplikace
Ing. Monika Strašáková

IGA/CPS/2019/007 – Vývoj a studium vodivých nanokompozitních materiálů pro elektronické a elektrotechnické aplikace
Ing. Marek Jurča

IGA/CPS/2019/008 – Biopolymerní hydrogelové obaly s antimikrobiálními vlastnostmi
Smarak Bandyopadhyay, M.Sc.

IGA/CPS/2019/009 – Výroba kombuchové kůže s využitím odpadních biomateriálů
Hau Trung Nguyen, M.Sc.

IGA/CPS/2019/010 – Systém na bázi polymerních elastických kompozitů pro monitorování lidského dechu s provázáním na mobilní aplikaci
Ing. Romana Daňová

Fakulty a součásti

Zavřít