Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

O institutu

Řešené projekty

Projekty Technologické agentury ČR

TK03030157 – Projekt THÉTA “Další generace all-solid-state Li-ion baterií” (2020-2025)
prof. Ing. Petr Sáha, CSc., dr. h. c.

TH71020006 – Projekt EPSILON “Hybridní zařízení na bázi Li-ion baterie a superkapacitoru” (spolupráce s Polymer Institute, Slovak Academy of Sciences PISAS a Sabancı University Nanotechnology Research and Application Center SUNUM, 2020-2023)
prof. Ing. Petr Sáha, CSc., dr. h. c.

TH71020005 – Projekt EPSILON “Bioaktivní vstřikovatelné hydrogely pro regeneraci měkkých tkání po rekonstrukčních maxilofaciálních operacích” (spolupráce s Riga Technical University, Marmara University State Research Institute Centre for Innovative Medicine a Technion-Israel Institute of Technology, 2020-2023)
doc. Nabanita Saha, M.Sc., Ph.D.

FW01010620 – Projekt TREND “Výzkum a vývoj materiálů a technologie malosériové výroby konstrukčních a těsnících prvků” (spolupráce s G 3 s.r.o., 2020-2023)
Ing. Michal Machovský, Ph.D.

FW01010327 – Projekt TREND “Pokročilé polymerní a kompozitní materiály pro aditivní výrobu” (spolupráce se SYNPO, a.s. a SPA 2000 s.r.o. , 2020-2024)
prof. Ing. Jarmila Vilčáková, Ph.D.

FW03010006 – Projekt TREND “Trvalá ochrana dotykových obrazovek pro zamezení ukládání organických polutantů na jejich povrchu” (spolupráce s FORTES interactive, s.r.o., SYNPO, a.s. a VUT v Brně; 2021-2024)
Ing. Martina Pummerová, Ph.D.

FW03010465 – Projekt TREND “Technologický výrobní odpad jako inovativní materiálový zdroj při procesu výroby netkaných textilií” (spolupráce s PEGAS NONWOVENS s.r.o. a PFN – GIC a.s.; 2021-2025)
doc. Ing. Tomáš Sedláček, Ph.D.

TH80020008 – Projekt EPSILON “Modelování opotřebení samovolně vnitřně se hojících elastomerů pro snížení emisí částic a zvýšení životnosti v budoucích koncepcích e-mobility” (spolupráce s  Leibniz-Institut für Polymerforschung Dresden e.V., Technische Universität Dresden, Laboratoire de Mécanique et d’Acoustique, Aix-Marseille University, 2022-2025)
doc. Dr. Ing. Radek Stoček

TK05020019 – Projekt THÉTA “Vývoj LiFePO4 dobíjecích baterií pro stacionární aplikace” (spolupráce s EnergyCloud, a.s., 2023-2025)
prof. Ing. Petr Sáha, CSc., dr. h. c.

TK05020036 – Projekt THÉTA  “Bezhalogenové bezpečnostní elektrické kabely splňující požadavky LOCA nejnovějších typů jaderných elektráren a nejnovější požadavky na požární bezpečnost podle Evropské a národní legislativy (CPR EU/305/2011, EN 50575 a ČSN 73 0895); spolupráce s PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA s.r.o. a ÚJV Řež, a.s. (2023-2025)
doc. Ing. Tomáš Sedláček, Ph.D. 

SS06020282 – Projekt Prostředí pro život “Ekologická recyklace biopolymerů” (spolupráce se SYNPO, a.s., Centrum organické chemie s.r.o. a Plastikářský klastr, 2023-2025)
prof. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D.

FW06010324 – Projekt TREND “Redukce uhlíkové stopy netkané textilie zejména pro jednorázové hygienické a medicínské aplikace” (spolupráce s PEGAS NONWOVENS s.r.o a PFN – GIC a.s., 2023-2026)
doc. Ing. Tomáš Sedláček, Ph.D.

TN02000051 – Projekt NCK 2 “Národní centrum kompetence polymerních materiálů a technologií pro 21. století” (spolupráce 24 subjektů koordinovaných UTB-CPS, 2023-2028)
prof. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D.

FW06010191 – Projekt TREND “Výzkum a vývoj solárně reflexního nátěrového systému pro snížení energetické náročnosti budov” (spolupráce s ROKOSPOL a.s., 2023-2025)
Ing. Milan Masař, Ph.D.

FW06010527
– Projekt TREND “Nová generace nanostrukturovaných skládaných filtrů pro kolektivní a osobní ochranu obyvatelstva” (spolupráce se SPUR a.s., Centrum hydraulického výzkumu spol. s r. o. a SIGMA Výzkumný a vývojový ústav, s.r.o.; 2023-2025)
Dr. Ing. Miroslava Kovářová

 

Projekty Grantové agentury ČR

GA23-07425S – Anisotropní a elektricky vodivé biomateriály (spolupráce s Masarykovou univerzitou, 2023-2025)
prof. Ing. Petr Humpolíček, Ph.D.

GA23-07244S – Anizotropní magnetoreologické elastomery s řízenými elektrickými vlastnostmi (2023-2025)
doc. Ing. Michal Sedlačík, Ph.D.

GA23-07361S – Syntéza zlatých nanočástic pro SERS a katalýzu řízená pomocí selektivně oxidovaných polysacharidů (2023-2025)
Ing. Lukáš Münster, Ph.D.

GA22-33307S – Vývoj nových 3D hierarchicky strukturovaných polysacharidových a proteinových porézních systémů (2022-2024)
doc. Ing. Antonín Minařík, Ph.D.

 

Projekty Ministerstva zemědělství ČR

QK1910392 – Ekologicky šetrné materiály pro intenzifikaci rostlinné výroby s půdoochrannými vlastnostmi na bázi obnovitelných zdrojů (spolupráce s LACRUM Velké Meziříčí, s.r.o., Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. a Výzkumný ústav mlékárenský s.r.o., 2019-2023)
prof. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D.

 

Projekty Ministerstva průmyslu a obchodu ČR

CZ.01.01.01/01/22_002/0000413 – Výzkum a vývoj jednotky pro filtraci pitné vody (2023-2026)
Dr. Ing. Miroslava Kovářová

Evropský fond pro regionální rozvoj – OP PIK

CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024533 – Designové zalévané LED svítidlo s homogenní vyzařující plochou (spolupráce s LAMBERGA s.r.o., 2021-2023)
prof. Ing. Petr Sáha, CSc., dr. h. c.

CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0025211 – Výzkum a vývoj nové generace antikorozních pigmentů zvyšující mnohonásobně ochranu kovových povrchů s důrazem na jejich ekologickou a racionální ekonomickou efektivitu (spolupráce s ROKOSPOL a.s., 2021-2023)
Ing. Michal Machovský, Ph.D.

Projekty Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR

LTT20010 – Povrchově funkcionalizovaná skla: koncept heterostrukturovaných nanočástic inspirovaných umělou fotosyntézou (2020-2024)
Ing. Michal Machovský, Ph.D.

Strukturální fondy EU – OP VVV

CZ.02.2.69/0.0/0.0/19_073/0016941 – Juniorské granty UTB ve Zlíně
prof. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D.

CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_031/0011594 – Tvorba programů celoživotního vzdělávání na UTB ve Zlíně (2020-2021)
CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_056/0012951 – DUO UTB: Strategický projekt UTB ve Zlíně II. (účast UNI/CPS 2020-2021)

Interní rozvojové projekty

RP/CPS/2022/001 – Chytré nosiče pro tkáňové inženýrství a ex vivo tkáně (2022-2023)
prof. Ing. Petr Humpolíček, Ph.D.

RP/CPS/2022/002 – Výzkum a vývoj materiálů a technologií pro pokročilé zpracování reziduální biomasy (2022-2023)
prof. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D.

RP/CPS/2022/003 – Progresivní postupy zpracování polymerních materiálů a plněných polymerních systémů (2022-2023)
doc. Ing. Tomáš Sedláček, Ph.D.

RP/CPS/2022/005 – Energetické a kompozitní materiály a technologie (2022-2023)
prof. Ing. Petr Sáha, CSc., dr. h. c.

RP/CPS/2020/006 – Koncepční rozvoj a dlouhodobá udržitelnost výzkumné skupiny zabývající se gumárenskou technologii na Centru polymerních systémů (2022-2022)
doc. Dr. Ing. Radek Stoček

RP/CPS/2020/007 – Bezpečné a designem udržitelné pokročilé materiálové systémy a technologie (2022-2023)
doc. Ing. et Ing. Kuřitka Ivo, Ph.D. et Ph.D.

 

Projekty interní grantové agentury

IGA/CPS/2023/001 – Vývoj pokročilých biomateriálů a jejich budoucí aplikace
Ing. Michaela Kurková

IGA/CPS/2023/002 – Využití přírodních a syntetických polymerů pro environmentální aplikace
Ing. Dominika Hanušová

IGA/CPS/2023/003 – Syntéza magnetických nanomateriálů pro dodávku léčiv zprostředkovanou hypertemií
Zahra Yadollahi

IGA/CPS/2023/004 – Stabilita magnetoreologických elastomerů
Andrei Munteanu

IGA/CPS/2023/005 – Využití “bioodpadu” pro karbonizaci/ biomineralizaci/ biozplyňování a syntézu biopolymeru
Ahmed Delawary 

IGA/CPS/2023/006 – Příprava a charakterizace pokročilých funkčních nanokompozitních systémů
Ali Can Güler

IGA/CPS/2023/007 – Modifikace plněných polymerních systémů za účelem úpravy užitných vlastností
Ing. Rostislav Vilém

 

Fakulty a součásti

Zavřít