Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Centrum transferu technologií

Výsledky

Dosavadní zkušenosti a výsledky CTT k 31.12.2023

Výsledky v oblasti duševního vlastnictví 

Výsledky v oblasti komercializace

V letech 2016 až 2019 CTT podpořilo 14 transferových projektů v projektu GAMA1 TAČR v celkové hodnotě 10.549.043,- Kč
V letech 2020 až 2022 CTT podpořilo 14 transferových projektů v projektu GAMA2 TAČR v celkové hodnotě 11.130.000,- Kč

Fakulty a součásti

Zavřít