Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Vědeckotechnický park

Aktuality VTP

Dne 7. února 2024 se konalo jednání XXXIV. volební hromady Společnosti vědeckotechnických parků ČR, z.s.  

V souladu s plánem činnosti a článkem 11 stanov Společnosti vědeckotechnických parků ČR, z.s. se uskutečnilo jednání XXXIV. valné hromady ve středu 7. února 2024 od 10.00 hodin v zasedacím sále č. 319, budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1, kterého se zúčastnil za Vědeckotechnický park při UTB ve Zlíně zástupce CTT UTB ve Zlíně.

Na jednání XXXIV. volební valné hromady proběhla volba mandátové, volební a návrhové komise, byla schválena Zpráva o plnění hlavních úkolů SVTP ČR, z.s. od XXXIII. valné hromady, Zpráva o hospodaření za rok 2023 a Zpráva revizní komise SVTP ČR, z.s. Na jednání XXXIV. volební valné hromady proběhla volba členů výboru a prezidenta SVTP ČR, z.s. a byly schváleny Hlavní úkoly a Návrh rozpočtu SVTP ČR, z.s. na rok 2024.

Vědeckotechnický park při UTB ve Zlíně se prostřednictvím CTT UTB ve Zlíně zúčastnil hlasování k jednotlivým bodům programu XXXIV. volební valné hromady a také jako člen návrhové komise na jednání XXXIV. valné hromady SVTP ČR, z.s.

Fakulty a součásti

Zavřít