Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Centrum transferu technologií

Vzdělávací aktivity

Centrum transferu technologií realizovalo v roce 2022 následující semináře pro studenty a pracovníky UTB:

V rámci plnění Plánu realizace Strategického záměru univerzity 21+ a aktivity Plán realizace Strategického záměru UTB pro 2022 se uskutečnil dne 3. 11. 2022 vzdělávací seminář „Co je potřeba udělat pro získání patentu nebo užitného vzoru na výsledek řešení výzkumu a vývoje“ v počtu 48 účastníků.

V rámci projektu HR, OPVVV Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj UTB ve Zlíně, se konal jeden seminář dne 29. 11. 2022 s názvem „Praktické aspekty transferu technologií a komercializace výsledků VaV na UTB ve Zlíně“, a kterého se zúčastnilo celkem 43 účastníků.

Pro součást FMK UTB ve Zlíně tým CTT školil dne 7. 4. 2022. Jednalo se o jeden seminář s názvem „Právní ochrana autorských děl“ v počtu 12-ti účastníků semináře“.

Tým CTT uskutečnil v roce 2022 několik pracovních schůzek s řešiteli dílčích projektů na podporu proof-of-concept aktivit na základě přijatého projektu Komercializace na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně II, který je veřejnou soutěží programu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA II (TP01010006) financovanou Technologickou agenturou České republiky.

 

Fakulty a součásti

Zavřít