Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Centrum transferu technologií

Vzdělávací aktivity

Centrum transferu technologií realizovalo v roce 2023 následující semináře pro studenty a pracovníky UTB ve Zlíně:

Na základě plnění Plánu realizace Strategického záměru univerzity 21+ a Aktivity Plánu realizace Strategického záměru UTB pro 2023 se uskutečnil dne 24. 10. 2023 vzdělávací seminář „Optimalizace nakládání s duševním vlastnictvím UTB ve Zlíně z hlediska zajištění jeho účinné právní ochrany a efektivní komercializace“, kterého se zúčastnilo 41 účastníků. Dne 14. 11. 2023 proběhl další seminář „Řešení sporů z duševního vlastnictví“ se 30-ti účastníky.

Tým CTT uskutečnil také vzdělávací seminář „Ochrana duševního vlastnictví a řešení sporů“ pro studenty FMK UTB ve Zlíně. Seminář se uskutečnil dne 22. 11. 2023 na součásti FMK a semináře se zúčastnilo celkem 29 studentů.

CTT zastává rovněž významnou úlohu při působení UTB ve Zlíně v rámci aktivit regionu. Jeho činnost směřuje do oblasti aplikovaného výzkumu, ochrany průmyslových práv, transferu technologií a inovací. CTT je významným pojítkem mezi UTB a průmyslovou praxí. Odborné a konzultační služby CTT mohou využívat jak pracovníci UTB, tak i firmy a podnikatelé regionu. V roce 2023 se UTB ve Zlíně prostřednictvím Centra transferu technologií zapojilo do IV. ročníku soutěže TRANSFERA TECHNOLOGY DAY 2023, který organizoval spolek Transfera.cz, a kterého je UTB ve Zlíně prostřednictvím CTT členem. Za UTB ve Zlíně byly do závěrečného finále nominovány 2 technologie (UNI, CPS), jejichž řešitelé obdrželi Osvědčení „Finalista TRANSFERA TECHNOLOGY DAY 2023“, které je známkou kvality a napomůže s uplatněním v praxi, zviditelněním a se zajištěním budoucí finanční podpory. Cílem akce bylo propojit českou vědu a zdroje technologií s byznysovou komunitou a vytvořit vhodné podmínky pro vzájemnou spolupráci.

UTB ve Zlíně se prostřednictvím CTT zapojilo rovněž do soutěže o Cenu INOVACE ROKU 2023, kterou vyhlašuje pravidelně od roku 1996 Asociace inovačního podnikání České republiky. Čestnou cenu Inovace roku 2023 získal Volejbalový míč, jehož konstrukční a designový návrh byl řešen za podpory Technologické agentury ČR v rámci komplexního projektu Komercializace na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně II (TP01010006). Tento projekt pro UTB získalo Centrum transferu technologií, které se také zasloužilo o přenos vytvořených poznatků z výzkumu do výroby. Výrobcem Volejbalového míče se stala společnost GALA a.s. Prostějov na základě Smlouvy o převodu práv mezi UTB ve Zlíně a GALA a.s.

Fakulty a součásti

Zavřít