Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Zpět

Kroky inovace a elegance

Zlín 23. ledna 2023 – Současná tvorba v oblasti konstrukce a designu obuvi, nové technologie a materiálové inovace a také výstupy z vědecko – výzkumných záměrů a řešených projektů. To vše je k vidění na výstavě s názvem Kroky inovace a elegance v Muzeu obuvi ve Zlíně. Expozici uspořádalo Centrum výzkumu obouvání (CVO), které je součástí Univerzitního institutu (UI) Univerzity Tomáše Bati (UTB) ve Zlíně.

K vidění je například biodegradabilní obuv, dále 3D pletené svršky nebo zonální per-sonalizovaná obuv. Jsou vyrobené mimo jiné například z bio materiálů, které jsou še-trné k životnímu prostředí. Uplatňuje se zde rovněž moderní bezodpadová technologie při zpracování a výrobě svrškové části obuvi nebo specifický systém, který umožňuje okamžitou personalizaci a výrobu obuvi jakéhokoliv typu se specifickými funkčními po-žadavky.

„Spojení nejnovějších designových trendů a nejmodernějších materiálů dnes přináší nový styl obouvání. Snažíme se proto propojit talentované designéry společně s obuv-nickými firmami tak, aby vznikla unikátní designová obuv, která klade důraz na komfort, zdraví a customizovanou výrobu, tedy zákazníkovi na míru,“ uvádí ředitel Centra vý-zkumu obouvání dr. Tomáš Sáha.

Centrum spolupracuje například s designérem Oldrichem Voytou, který mimo jiné na-vrhuje obuv pro první dámu či designérkou Zuzanou Bahulovou. Také jejich výtvory jsou na výstavě k vidění. Mimo jiné například volejbalový míč Handshake, jehož návrh vznikl právě na půdě Centra výzkumu obouvání a nedávno získal cenu Inovace roku 2023.

CVO vzniklo na Univerzitě Tomáše Bati v roce 2019. Hlavní myšlenkou je zde vrátit město Zlín zpět na mapu jako město obuvi a zasadit se o popularizaci tohoto oboru, rovněž propojuje nové a nadějné studenty s obuvnickými firmami z regionu.

V oblasti technologické se centrum zaměřuje na vývoj a výzkum nových materiálů pro obuvnický průmysl především v oblasti 3D a 4D technologií, hi-tech materiálů a smart inovací. Všechny inovace korespondují s nejnovějšími trendy v oblasti obuvnictví a eco-friendly důrazem na produkt i samotný výrobní proces.

Výstava potrvá ve zlínském Muzeu obuvi ve 14. budově bývalého areálu Svit do 24. května.

 

Fakulty a součásti

Zavřít