Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Organizační struktura CVO

Oddělení akreditovaných zkušebních laboratoří

Obuvnická zkušební laboratoř je součástí Centra výzkumu obouvání s celosvětovou působností pro výzkum a testování obuvnických materiálů, technologií a designu. Široké spektrum služeb nabízí nejen celosvětově známým značkám, ale i začínajícím podnikatelům v této oblasti.

  • Moderní technické vybavení
  • Dlouholeté zkušenosti z praxe v obuvnictví

Obuvnická zkušební laboratoř č. 70883521 byla akreditovaná podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018. Osvědčení o akreditaci vydal Český institut pro akreditaci (CAI) v Praze.

Předmět akreditace: Zkoušení fyzikálně-mechanických vlastností obuvnických materiálů a výrobků z usní, koženek, textilních materiálů, plastů a pryží.

Seznam akreditovaných metod a certifikátů:

Kontakty

VEDOUCÍ ZKUŠEBNÍ LABORATOŘE TEL:+420 576 038 052 E-mail: roubinkova@utb.cz Kancelář:U11/425

technik zkušební laboratoře TEL:+420 576 038 039 E-mail: jbartosova@utb.cz Kancelář:U11/407

Technik zkušební laboratoře TEL:+420 576 038 157 E-mail: mplaskova@utb.cz Kancelář:U11/432

Technik zkušební laboratoře TEL:+420 576 031 738 E-mail: zandraa@utb.cz Kancelář:U17/A309

Fakulty a součásti

Zavřít