Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Organizační členění

Centrum transferu technologií

Transfer technologií je procesem hledání praktické aplikace pro výsledky vědeckého výzkumu a vývoje.

„V postupu komercializace vědy a výzkumu uplatňujeme Baťovské principy podnikání, které jsou stále aktuální“

Transfer technologií

 • přenos výsledků výzkumu a vývoje do praxe
 • proces převádění různých technologií, především technických řešení a vědeckovýzkumných poznatků a zkušeností z univerzitního prostředí směrem do praxe odezva a inspirace uživatelů technologií

Formy transferu technologií a znalostí

 • nekomerční: výuka, publikace, přednáška, konference ..
 • poskytování služeb a konzultací
 • společný výzkum
 • výzkum na zakázku
 • průmyslově právní ochrana
 • poskytování práv k užívání chráněných řešení – licence
 • převod práv majitele – prodej chráněných řešení
 • zakládání spin-off společností
 • spolupráce s praxí

Fakulty a součásti

Zavřít