Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Organizační členění

Centrum výzkumu obouvání

Jedná se o výzkumnou jednotku s celosvětovou působností pro výzkum a testování obuvnických materiálů, technologií a designu. Široké spektrum služeb centrum nabízí nejen celosvětově známým obuvnickým značkám, ale třeba i začínajícím podnikatelům v této oblasti.

Věnovat se obuvi komplexně pod jednou střechou umožňuje nově akreditovaná Obuvnická zkušební laboratoř, díky které je možné zkoušet fyzikálně – mechanické vlastnosti obuvnických materiálů a výrobků.

Už nyní zaměstnává centrum mladé vědce spolu se zkušenými technology. Propojuje se tak vědecko-výzkumná práce s praxí. Přenos získaných poznatků z oblasti základního výzkumu do praxe je v rámci univerzity zajišťován prostřednictvím Centra transferu technologií (CTT).

Nově vzniklé obuvnické centrum bude nabízet také příležitosti k řešení projektů zaměřených na design a konstrukci obuvi.

Obuvnický průmysl je v očekávání zásadních změn v technologiích a materiálech. Nové centrum je připraveno se na těchto změnách zásadně podílet. Vrátit Zlín zpět na mapu jako město obuvi, propojit výzkum obouvání s praxí a podporovat mladé nadějné designéry i zavedené obuvnické firmy. To je cílem nově vzniklého Centra výzkumu obouvání při Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, které je začleněno do Univerzitního institutu.

Služby

  • Akreditovaná Obuvnická zkušební laboratoř dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 Všeobecné požadavky na kompetenci zkušebních a kalibračních laboratoř
  • Vývoj nových obuvnických materiálů a technologií
  • 3D a smart technologie
  • Technologické a materiálové inovace v souladu s obuvnickými trendy
  • Inovativní designová řešení
  • Speciální obuv – diabetická atd.
  • Možnost dalšího vzdělávání v obuvnickém sektoru

 

 

Fakulty a součásti

Zavřít