Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Vědeckotechnický park

VTP nabízí

  • Zprostředkování kontaktů na pracovníky výzkumných center UTB s možností realizace společných inovačních, výzkumných a transferových projektů
  • Využití služeb Centra výzkumu obouvání včetně Obuvnické zkušební laboratoře s mezinárodní akreditací dle ČSN EN ISO /IEC 17025:2018
  • Spolupráce v oblasti využití certifikovaných čistých prostor třídy „C“ a služeb Interního auditora dle ČSN EN ISO 13485 ed 2:2016
  • Využití služeb pracovníků Centra transferu technologií
  • Organizace konferencí, seminářů, workshopů a dalších akcí pořádaných VTP při UTB
  • Pronájem kancelářských a laboratorních prostor
  • Komplexní služby v oblasti uplatnění výstupů výzkumu a vývoje v praxi a ochrany duševního vlastnictví, včetně rešerší, analýz i patentového zastoupení prováděné specialisty s vysokým podílem dlouholeté praxe průmyslově právní ochrany
  • Luxusní prostory k pronájmu – nadstandardně vybavené kanceláře a laboratoře, technické a sociální zařízení, zasedací prostory pro semináře a workshopy o celkové velikosti 5 821 metrů čtverečních – podnikatelům, inovativním společnostem a pracovníkům výzkumu a vývoje

Fakulty a součásti

Zavřít