Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Centrum transferu technologií

Možnosti spolupráce s praxí

Kontaktní místo UTB pro spolupráci s praxí
Ochrana a správa duševního vlastnictví
Podpora uplatnění výsledků vědy a výzkumu v praxi
Propagace výzkumných aktivit UTB
Vzdělávání a poradenství v oblasti transferu technologií a duševního vlastnictví
Zprostředkování spolupráce akademické a aplikační sféry


tel.: +420 576 038 138
e-mail: reditel-ctt@uni.utb.cz

  • pronájem kancelářských nebo laboratorních prostor
  • realizace společných transferových projektů
  • služby pracovníků Centra transferu technologií
  • služby Obuvnické zkušební laboratoře s mezinárodní akreditací dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018
  • služby Čistých prostor třídy „C“ certifikovaných dle ČSN EN ISO 13485 ed. 2:2016
  • organizace konferencí, seminářů, workshopů a dalších akcí pořádaných Univerzitním institutem UTB a Vědeckotechnickým parkem při UTB

Vědeckotechnický park při UTB (VTP) ve Zlíně poskytuje komplexní infrastrukturu pro podporu inovačního podnikání ve Zlínském kraji a jeho okolí, je členem Společnosti vědeckotechnických parků ČR, z.s. a je zasídlen v budově Univerzitního institutu www.svtp.cz

Fakulty a součásti

Zavřít