Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

O institutu

Úřední deska

Oznámení

Oznámení o obhajobě disertační práce – Ing. Petra Válková
Oznámení o obhajobě disertační práce – Haijun Xiao
Oznámení o státní doktorské zkoušce – Ing. Erika Kutálková

Zákony

Vnitřní předpisy UNI

Stanovy Centra polymerních systémů

Vnitřní normy

Směrnice ředitele UNI

Pokyny ředitele UNI

Pokyn ředitele CPS

Rozhodnutí ředitele CPS

Organizační směrnice ředitele UNI

OS/03/2008 Postavení a činnost Centra transferu technologií jako součásti Univerzitního institutu UTB ve Zlíně

Výběrové řízení

Postdoctoral Researcher – Advanced Energy Materials and Devices
Postdoctoral Researcher – Advanced Footwear Materials and/or Biodegradable Footwear
Výzkumný pracovník – Junior – Norsko

Zápisy

Vědecká rada UNI

Další dokumenty

Směrnice rektora č. 34/2019 – nahrazuje Směrnici rektora č. 13/2011
Uplatnění a ochrana práv duševního vlastnictví vznikajícího v souvislosti s tvůrčí činností zaměstnanců a studentů UTB ve Zlíně

    • Příloha č. 1 – Vzor Prohlášení o ochraně informací
    • Příloha č. 2 – Vzor Nabídky předmětu průmyslového vlastnictví
    • Příloha č. 3 – Vzor Ujednání o uplatnění práva na předmět průmyslového vlastnictví a dohoda o odměně za uplatnění práva na předmět průmyslového vlastnictví
    • Příloha č. 4 – Vzor Evidenčního formuláře výsledku výzkumu a vývoje

Archiv

Fakulty a součásti

Zavřít