Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

O institutu

Úřední deska

Oznámení

Zákony

Vnitřní předpisy UNI

Stanovy Centra polymerních systémů

Vnitřní normy

Směrnice ředitele UNI

Pokyny ředitele UNI

Pokyn ředitele CPS

Rozhodnutí ředitele CPS

Organizační směrnice ředitele UNI

Výběrové řízení

Vědecký pracovník/ vědecká pracovnice pro Centrum polymerních systémů

Zápisy

Vědecká rada UNI

Další dokumenty

Směrnice rektora č. 34/2019 – nahrazuje Směrnici rektora č. 13/2011
Uplatnění a ochrana práv duševního vlastnictví vznikajícího v souvislosti s tvůrčí činností zaměstnanců a studentů UTB ve Zlíně

    • Příloha č. 1 – Vzor Prohlášení o ochraně informací
    • Příloha č. 2 – Vzor Nabídky předmětu průmyslového vlastnictví
    • Příloha č. 3 – Vzor Ujednání o uplatnění práva na předmět průmyslového vlastnictví a dohoda o odměně za uplatnění práva na předmět průmyslového vlastnictví
    • Příloha č. 4 – Vzor Evidenčního formuláře výsledku výzkumu a vývoje

Archiv

Oznámení o státní zkoušce – Ing. Petra Válková
Oznámení o obhajobě disertační práce – Haijun Xiao
Oznámení o státní doktorské zkoušce – Ing. Erika Kutálková

Fakulty a součásti

Zavřít