UTB

O institutu

Úřední deska

Zákony
Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách (ve znění pozdějších předpisů)

Vnitřní předpisy UNI
Statut UNI
Jednací řád Vědecké rady UNI

Stanovy Centra polymerních systémů
Stanovy Centra polymerních systémů

Vnitřní normy
Směrnice ředitele UNI

Pokyny ředitele UNI

PŘ č. 1/2019 – Hodnocení a řízení rozvoje pedagogických, tvůrčích, řídících a dalších činností akademických a vědeckých pracovníků Univerzitního institutu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
PŘ č. 1/2007 – Podpisová oprávnění UNI od 1. 1. 2007
PŘ č. 1/2013 – Webová prezentace UNI, UTB ve Zlíně

Organizační směrnice ředitele UNI

OS/01/2008 Provozní řád U11
OS/02/2008 Pravidla pro používání služebního vozidla
OS/03/2008 Postavení a činnost Centra transferu technologií jako součásti Univerzitního institutu UTB ve Zlíně
OS/02/2009 Hodnoty pro výpočet režie doplňkové činnosti UNI pro rok 2009

Výběrové řízení

Postdoctoral researcher, 6 months – UNI-I
Senior researcher, 6 months – UNI-I
Postdoctoral researcher, 6 months – UNI-II
Senior researcher, 6 months – UNI-II

Další dokumenty

Směrnice rektora č. 1/2013 – nahrazuje Směrnici rektora č. 13/2011
Uplatnění a ochrana práv duševního vlastnictví vznikajícího v souvislosti s tvůrčí činností zaměstnanců a studentů UTB ve Zlíně

  • Příloha č. 1 – Vzor Prohlášení o ochraně informací
  • Příloha č. 2 – Vzor Nabídky předmětu průmyslového vlastnictví
  • Příloha č. 3 – Vzor Ujednání o uplatnění práva na předmět průmyslového vlastnictví a dohoda o odměně za uplatnění práva na předmět průmyslového vlastnictví
  • Příloha č. 4 – Vzor Evidenčního formuláře výsledku výzkumu a vývoje
Zavřít

Fakulty a součásti