Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

O institutu

Úřední deska

Zákony

Vnitřní předpisy UNI

Stanovy Centra polymerních systémů

Vnitřní normy

Směrnice ředitele UNI

Etický kodex UNI česky
Etický kodex UNI english
SŘ/03/2020 Směrnice ředitele – Vymezení pojmu postdoktorand
SŘ/04/2020 Směrnice ředitele – Pravidla a postupy pro obsazování pracovních pozic vědeckých pracovníků na UNI
SŘ/05/2020 Směrnice ředitele – Rozvoj kariéry vědeckého pracovníka na výzkumných centrech UNI
SŘ/06/2020 Směrnice ředitele – Organizační řád UNI Centra polymerních systémů
SŘ/02/2020 Směrnice ředitele – Strategické řízení CPS

Pokyny ředitele UNI

Organizační směrnice ředitele UNI

Výběrové řízení

Zápisy

Vědecká rada UNI

Další dokumenty

Směrnice rektora č. 1/2013 – nahrazuje Směrnici rektora č. 13/2011
Uplatnění a ochrana práv duševního vlastnictví vznikajícího v souvislosti s tvůrčí činností zaměstnanců a studentů UTB ve Zlíně

  • Příloha č. 1 – Vzor Prohlášení o ochraně informací
  • Příloha č. 2 – Vzor Nabídky předmětu průmyslového vlastnictví
  • Příloha č. 3 – Vzor Ujednání o uplatnění práva na předmět průmyslového vlastnictví a dohoda o odměně za uplatnění práva na předmět průmyslového vlastnictví
  • Příloha č. 4 – Vzor Evidenčního formuláře výsledku výzkumu a vývoje

Fakulty a součásti

Zavřít