UTB

O institutu

Úřední deska

Zákony
Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách (ve znění pozdějších předpisů)

Vnitřní předpisy UNI
Statut UNI

Stanovy Centra polymerních systémů
Stanovy Centra polymerních systémů

Vnitřní normy
Směrnice ředitele UNI

Pokyny ředitele UNI

PŘ č. 1/2007 – Podpisová oprávnění UNI od 1. 1. 2007
PŘ č. 1/2013 – Webová prezentace UNI, UTB ve Zlíně

Organizační směrnice ředitele UNI

OS/01/2008 Provozní řád U11
OS/02/2008 Pravidla pro používání služebního vozidla
OS/03/2008 Postavení a činnost Centra transferu technologií jako součásti Univerzitního institutu UTB ve Zlíně
OS/02/2009 Hodnoty pro výpočet režie doplňkové činnosti UNI pro rok 2009

Další dokumenty

Směrnice rektora č. 1/2013 – nahrazuje Směrnici rektora č. 13/2011
Uplatnění a ochrana práv duševního vlastnictví vznikajícího v souvislosti s tvůrčí činností zaměstnanců a studentů UTB ve Zlíně

  • Příloha č. 1 – Vzor Prohlášení o ochraně informací
  • Příloha č. 2 – Vzor Nabídky předmětu průmyslového vlastnictví
  • Příloha č. 3 – Vzor Ujednání o uplatnění práva na předmět průmyslového vlastnictví a dohoda o odměně za uplatnění práva na předmět průmyslového vlastnictví
  • Příloha č. 4 – Vzor Evidenčního formuláře výsledku výzkumu a vývoje
Zavřít

Fakulty a součásti