Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Centrum transferu technologií

Aktuality

Krajská inovační platforma ZLINNOVATION
Setkání členů inovačního ekosystému Zlínského kraje – aktualizace RIS ZK 

Dne 23. 04. 2024 proběhlo jednání Krajské inovační platformy ZLINNOVATION v prostorech Technologického inovačního centra s.r.o. Zlín. Jednání se také zúčastnili dva zástupci Centra transferu technologií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, které je členem platformy.

Hlavním tématem jednání byl návrh aktualizace a upřesnění domén specializace Zlínského kraje s cílem zefektivnit podporu inovací a investic a posílit pozici regionu.

Mezi nově zařazené oblasti patří klíčové pilíře regionální ekonomiky, aerospace & defence
a polovodiče & mikroelektronika. Tyto high-tech oblasti doplňují tradiční silné stránky Zlínského kraje, jako je strojírenství, inteligentní IT systémy, pokročilé polymery a kompozity či kreativní odvětví.

Platforma Zlinnovation sdružuje instituce napříč Zlínským krajem s cílem rozvíjet region v oblastech podnikání, inovací, vědy a výzkumu.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně se aktivně zapojila do zpřesnění domény polymerů a navrhla rozšíření o téma materiálového výzkumu pro cirkulární ekonomiku. Tím zdůraznila důležitost udržitelnosti a zodpovědného přístupu k životnímu prostředí, čímž se tato oblast stává klíčovou součástí strategie rozvoje Zlínského kraje.

Více informací o platformě Zlinnovation webu www.zlinnovation.cz.

Dne 9. a 10. dubna proběhl 11. ročník Národní konference transferu

Zástupci Centra transferu technologií UTB  ve Zlíně se zúčastnili dne 9. dubna 2024 již 11. ročníku Národní konference transferu, kterou organizovalo v roli hostitele Vysoké učení technické v Brně pod záštitou spolku Transfera.cz.
Každoroční konference navázala na lednové představení jednotlivých opatření reformy transferu a nabídla diskuzi k aktuálním otázkám přenosu vědeckých výsledků do praxe. V Brně vystoupila také ministryně pro vědu, výzkum a inovace Helena Langšádlová, která více než 130 zástupcům odborné komunity přijela prezentovat základní body reformy:

„K důvodům, proč jsme připravili reformu transferu, patří přesvědčení, že naši vědci mohou podstatně více přispívat k hospodářskému růstu a k tvorbě ekonomiky s vyšší přidanou hodnotou nebo veřejných politik založených na datech a dobré praxi,“ vyjmenovala ministryně dvě hlavní cesty reformy, které dále podrobněji představila.

Akce se konala jako součást oslav 125. výročí VUT.

Další kroky a opatření související s reformou budou jako doposud probíhat ve spolupráci se spolkem Transfera.cz, kterého je UTB ve Zlíně členem prostřednictvím Centra transferu technologií UTB ve Zlíně.

 

ODBORNÁ KONFERENCE PLASTKO OPĚT VE ZLÍNĚ

Polymery a technologie v kontextu udržitelného rozvoje. To bylo  hlavním letošním tématem konference PLASTKO 2024, která se konala ve dnech 17. až 18. dubna 2024 na Univerzitě Tomáše Bati (UTB) ve Zlíně. Akce se  uskutečňuje již od roku 2008, jedná se tedy o tradiční konferenci, kterou pořádá Univerzitní institut UTB, Centrum transferu technologií a Plastikářský klastr.

„Stěžejním tématem letošní konference byly ekoinovace v oblasti plastikářských výrob. Významná pozornost byla také věnována legislativě související s recyklací plastů a ekologické transformace, což je nyní velmi aktuální téma pro výzkum i praxi,“ přiblížil program konference ředitel Centra polymerních systémů zlínské univerzity prof. Vladimír Sedlařík.

Během dvou dnů se uskutečnila celá řada velmi zajímavých přednášek představující novinky a trendy plastikářského sektoru. Hovořilo se také o výsledcích výzkumu a vývoje vědecké i komerční sféry.

„Hlavním cílem konference bylo seznámit odbornou veřejnost s aktuálními trendy v oboru, sdílet dobrou praxi a navázat spolupráci mezi podniky a akademickou sférou,“ sdělila ing. Ivana Bartoníková ředitelka Centra transferu technologií UTB
ve Zlíně.

Součástí akce byly rovněž posterové prezentace, veškeré příspěvky prezentované na konferenci byly vydány jako elektronický sborník, https://cps.utb.cz/plastko2024.

 

ODBORNÁ KONFERENCE PLASTKO OPĚT VE ZLÍNĚ

Zlín, 25. března 2024 – Polymery a technologie v kontextu udržitelného rozvoje. To je hlavním letošním tématem konference PLASTKO 2024, která se bude konat ve dnech 17. až 18. dubna 2024 na Univerzitě Tomáše Bati (UTB) ve Zlíně. Akce se poprvé uskutečnila již v roce 2008, jedná se tedy o tradiční konferenci, kterou pořádá Univerzitní institut UTB, Centrum transferu technologií a Plastikářský klastr.

„Stěžejním tématem letošní konference budou ekoinovace v oblasti plastikářských výrob. Významná pozornost bude také věnována legislativě související s recyklací plastů a ekologické transformace, což je nyní velmi aktuální téma pro výzkum i praxi,“ přibližuje program konference ředitel Centra polymerních systémů zlínské univerzity prof. Vladimír Sedlařík.

Během dvou dnů se uskuteční celá řada velmi zajímavých přednášek představující novinky a trendy plastikářského sektoru. Hovořit se bude také o výsledcích výzkumu a vývoje vědecké i komerční sféry.

„Hlavním cílem konference je seznámit odbornou veřejnost s aktuálními trendy v oboru, sdílení dobré praxe a navázání spolupráce mezi podniky a akademickou sférou,“ sdělila Ing. Ivana Bartoníková, ředitelka Centra transferu technologií UTB ve Zlíně.

Součástí akce budou rovněž posterové prezentace, veškeré příspěvky prezentované na konferenci budou vydány jako elektronický sborník. Podrobnosti k programu a registraci najdou zájemci na stránce https://cps.utb.cz/plastko2024 .

Dne 22. 2. 2024 proběhla Členská schůze spolku Transfera.cz

Na jednání členské schůze spolku Transfera.cz byli zástupci CTT UTB ve Zlíně, jehož prostřednictvím je UTB ve Zlíně členem tohoto spolku. Na členské schůzi byla schválena Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2023, Revizní zpráva za rok 2023. Dále byl schválen Návrh rozpočtu a Plán činností pro rok 2024, proběhla volba člena představenstva spolku a volba členů kontrolní komise spolku.

UTB ve Zlíně se prostřednictvím CTT zúčastnila hlasování k jednotlivým bodům Programu členské schůzce spolku Transfera.cz.

Členem kontrolní komise spolku Transfera.cz byla za UTB ve Zlíně zvolena Ing. Ivana Bartoníková.

 

Dne 7. února 2024 se konalo jednání XXXIV. volební hromady Společnosti vědeckotechnických parků ČR, z.s.

 

V souladu s plánem činnosti a článkem 11 stanov Společnosti vědeckotechnických parků ČR, z.s. se uskutečnilo jednání XXXIV. valné hromady ve středu 7. února 2024 od 10.00 hodin v zasedacím sále č. 319, budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1, kterého se zúčastnil za Vědeckotechnický park při UTB ve Zlíně zástupce CTT UTB ve Zlíně.

Na jednání XXXIV. volební valné hromady proběhla volba mandátové, volební a návrhové komise, byla schválena Zpráva o plnění hlavních úkolů SVTP ČR, z.s. od XXXIII. valné hromady, Zpráva o hospodaření za rok 2023 a Zpráva revizní komise SVTP ČR, z.s. Na jednání XXXIV. volební valné hromady proběhla volba členů výboru a prezidenta SVTP ČR, z.s. a byly schváleny Hlavní úkoly a Návrh rozpočtu SVTP ČR, z.s. na rok 2024.

Vědeckotechnický park při UTB ve Zlíně se prostřednictvím CTT UTB ve Zlíně zúčastnil hlasování k jednotlivým bodům programu XXXIV. volební valné hromady a také jako člen návrhové komise na jednání XXXIV. valné hromady SVTP ČR, z.s.

                                                                                                                                                                                                                                             

Blíží se konference Plastko 2024 ve dnech 17. – 18. dubna 2024

Téma: Polymery a technologie v kontextu udržitelného rozvoje

• nové materiály a technologie v cirkulární ekonomice
• posuzování materiálů a technologií z hlediska dopadu na životní prostředí
• legislativní a praktické aspekty ekologické transformace

Finální program konference bude stanoven nejpozději do konce února 2024.

Registrace ZDE: www.cps.utb.cz/plastko2024

                                                                                                                                                                                                                                               

Zlín 14. prosince 2023 – Čestnou Cenu Inovace roku 2023 získal volejbalový míč navržený na Univerzitě Tomáše Bati (UTB) ve Zlíně. Tuto prestižní soutěž vyhlašuje pravidelně od roku 1996 Asociace inovačního podnikání České republiky.

Nový typ volejbalového míče navrhli výzkumníci  Centra výzkumu obouvání (CVO), které je součástí Univerzitního institutu, Univerzity Tomáše Bati (UTB) ve Zlíně.  Nový míč Handshake je určen pro vrcholové mezinárodní soutěže – olympijské hry, mistrovství světa, kvalifikační zápasy pro tyto soutěže, národní soutěže pod hlavičkou Mezinárodní volejbalové federace v sálovém volejbalu.„Název „Handshake“ přímo koresponduje se vzhledem míčem, kde si červená a modrá pole „podávají ruce“ a odkazuje na fair play ve sportu. Důmyslná konstrukce, díky které je zátěž rovnoměrně rozložena po celém povrchu míče, zajišťuje také optimální aerodynamické vlastnosti a barevné i tvarové řešení polí vytváří velmi atraktivní vizuální efekt při letu a rotaci,“ vysvětluje designérka a řešitelka dr. Zuzana Oharek Bahulová. Díky kombinaci tří barev je míč během hry dobře viditelný nejen pro hráče, ale i diváky.„Nový design na první pohled působí moderně a neotřele. Prvek „podání ruky“, který vytváří červený a modrý díl, krásně zapadá do sportovního světa a je vnímán uživateli velmi pozitivně. Míč splňuje nejnáročnější požadavky na hru, což je stvrzeno certifikátem Mezinárodní volejbalové federace. Má výborné letové vlastnosti a dobrou viditelnost,“ popisuje řešitelka projektu dr. Martina Černeková.„Všechna míčová pole mají stejný tvar – tento fakt má podstatný vliv na ekonomickou a ekologickou úsporu. Ekonomickou z hlediska úspory času, protože máme jednu formu pro všechny panely, a ekologickou z hlediska spotřeby materiálu, během vysekávání panelů se podstatně snižuje množství odřezků,“ uvádí Ing. Alena Grmelová, obchodní zástupkyně společnosti Gala Prostějov, která míče nyní vyrábí.„Právě s  firmou Gala, a.s., jediným evropským výrobcem špičkových volejbalových míčů, byla uzavřena Smlouva o převodu práv k tomuto průmyslovému vzoru. Míč již nyní společnost vyrábí sériově. Design tohoto volejbalového míče byl již jednou oceněn, a to prestižní German Innovation Award za rok 2021 v kategorii Excellence in Business to Consumer – Travel, Sports & Outdoor Goods,“ říká Ing. Ivana Bartoníková, ředitelka Centra transferu technologií (CTT) zlínské univerzity a dodává: „Společnost GALA a.s. reagovala na požadavky trhu po inovaci designu volejbalového míče a na potřeby sportovců zlepšit herní vlastností míče. Obě tyto podmínky byly splněny, čehož důkazem jsou první nadšené ohlasy hráčů volejbalu a zvýšení poptávky zákazníků. To vše ústí v přesvědčení, že poptávka po tomto výrobku se bude zvedat a je plánován minimálně 20% roční nárůst prodejů v budoucích třech letech“. 
Konstrukční a designový návrh volejbalového míče byl řešen za podpory Technologické agentury ČR. O přenos poznatků z výzkumu do výroby se zasloužili pracovníci Centra transferu technologií v rámci projektu komercializace, který byl na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně řešen. Výrobcem se stala společnost Gala Prostějov.

                                                                                                                                                                                                                                               

Blíží se konference Plastko 2024 ve dnech 17. – 18. dubna 2024

                                                                                                                                                                                                                                               

Do finále Transfera Technology Day se probojovaly dvě technologie z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
Zlín 22. listopadu 2023 – V úterý, 21. listopadu 2023, se v Rakvicích na Hodonínsku uskutečnil další ročník soutěže Transfera Technology Day. Letos se se svými projekty přihlásilo na 28 technologií z 13 českých institucí.  Ty nejlepší vybírá odborná porota složená ze zástupců vědeckovýzkumných institucí i investorů.
Do samotného finále pak postoupilo celkem 12 projektů, z  toho hned dva byly z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.  Konkrétně „Způsob přípravy polymerního elektrolytu gelového typu pro lithium-sírovou baterii“, kterou prezentoval dr. Tomáš Sáha. „Ve světě stále roste využívání Lithium-sírových (Li-S) baterií. Nicméně současné baterie vykazují nedostatky v impregnaci nevodným roztokem, který obsahuje elektrolytickou sůl. Z tohoto důvodu jsme se zaměřili na složení bez jakýchkoliv rozpouštědel při fotoiniciované síťovací reakci, což umožňuje připravit gelové polymery, které jsou šetrné k životnímu prostředí. Navíc použití jednoduchých zařízení a nenáročných provozních podmínek se promítá do nízkých výrobních nákladů,“ popisuje dr. Tomáš Sáha.Druhým finalistou ze zlínské univerzity byl „Kontaktní flexibilní teplotní senzor“, kterým v Centru polymerních systémů zabývá doc. Radek Stoček a jeho tým. „Technické produkty jsou převážně zatěžovány cyklicky a enormně se zahřívají. S ohledem typ materiálu produktu se mění i intenzita ohřevu. Se zvyšujícím se hřetím materiál produktu rychleji degraduje. Proto je nutné přesně znát průběh hodnot ohřevu materiálu, ze kterého je produkt vyroben,“ popisuje Radek Stoček a dodává: „Aktuálně lze analýzu ohřevu provádět bezkontaktními infračervenými senzory, avšak tato metoda je náročná na podmínky analýz, a pokud tyto nejsou dodrženy, měřené hodnoty mohou být i zcela chybné. Přesnou metodou je pak kontaktní měření teploty, avšak toto zase není možné provádět na cyklicky zatěžovaném materiálu, protože neexistuje snímač schopný deformovat se společně s deformací měřeného materiálu. Proto se představované technické řešení týká kontaktního flexibilního senzoru pro kontinuální měření teploty na plochách těles, při nichž se poloha či geometrie analyzovaného objektu mění v čase z důvodu působící vnější síly.“ „Jsme potěšeni, že se daří propojovat českou vědu a technologie s byznysovou komunitou, a vytvářet tak vhodné podmínky pro vzájemnou spolupráci. Centrum transferu technologií UTB ve Zlíně se podílí na samotném přenosu do praxe.  Je to v dnešní době nelehký a dlouho trvající proces, najít obchodní partnery není jednoduché. O to více nás těší, že se podařilo postoupit do finále hned s dvěma projektyříká Ing. Ivana Bartoníková, ředitelka Centra transferu technologií.
Vítězem soutěže se stala Univerzita Palackého v Olomouci za „AC-tive ENF – inovativní jehly pro elektroakupunkturu“. Oproti klasickým pasivním akupunkturním jehlám je stimulace těmito elektrojehlami podstatně účinnější a díky jejich speciálnímu designu je jejich aplikace také méně bolestivá a vhodnější i pro děti. Na druhém místě se umístili vědci z Masarykovy univerzity s výzkumem světélkujících enzymů. Tzv. luciferázy jsou enzymy, které umožňují živým organismům produkovat světlo. Typickým příkladem jsou třeba světlušky. Odborníci z Brna vytvořili umělý enzym, který svítí mnohem déle a stabilněji než ten přírodní. Díky tomu se může významně zlepšit diagnostika a sledování některých nemocí a usnadnit další výzkum. Třetí skončil „Inovativní plně elektromagnetický ventil“ ze Západočeské univerzity z Plzně. Tato novinka vyniká tím, že je velmi jednoduchá a inovativní – má mimořádně rychlou odezvu a nízkou spotřebu oproti běžným ventilům.
Národní spolek Transfera.cz funguje v České republice od roku 2014. V současné době má na tři desítky členů z řad univerzit, vědeckovýzkumných organizací a dalších subjektů. Jeho posláním je především propojování světa vědy a byznysu, podpora inovací a vyjednávání se státní správou. Zároveň také investorům poskytuje databázinadějných českých vědeckovýzkumných projektů, které se mohou uplatnit ve světovém měřítku.

                                                                                                                                                                                                                                               

10. Setkání Inovační platformy ZLINNOVATION v Kunovicích

V Podnikatelském inkubátoru Kunovice se 12.9.2023 uskutečnilo 10. setkání v rámci Tour Zlinnovation – Inovační platformy se zástupci společností a Zlínského Kraje.

Úvodem setkání provázela paní Bronislava Kulíšková z Podnikatelského inkubátoru Kunovice, Panský dvůr a Stará škola, za Technologické inovační centrum s.r.o. paní Martina Běťáková.

Nové aktivity v regionu Kunovicka představil pan Pavel Vardan, starosta Kunovic, zejména projektu „Region 2047“, zaměřený na rozvoj regionu a vznik vzdělávacího kampusu pro středoškolské odborné vzdělávání. Součástí projektu jsou největší zaměstnavatelé z Uherskobrodska a Uherskohradišťska.

Možnosti podnikání, inovací a spolupráce ve Zlínském kraji uvedl pan Lubomír Traub, náměstek hejtmana pro strategický rozvoj.

Zástupci Technologického inovačního centra a Města Zlín informovali o technologických novinkách a nových službách, o soutěži „Inovační firma Zlínského kraje“ a edukaci v oblasti umělé inteligence jako pilotní program.

Paní Magdaléna Vrabčeková za Rozvojový HR klastr prezentovala své působení a spolupráci s dalšími klastry v České republice.

Pan Alois Langer z Centra řemesel představil činnosti a nabídku kapacit v Dílně 44 a Prostor 44.

Centrum transferu technologií UTB ve Zlíně informovalo o připravované konferenci „Emerging Trends in Medical Plastics“, 18. a 19. 10. 2023, dále zapojení UTB do soutěže Transfera technology Day 2023 a nabídku služeb pro komerční partnery.

Regionální zástupkyně paní Eva Šviráková z Technologické agentury České republiky představila připravované projektové výzvy v blízkém období.

Paní Lenka Jakešová z Upper FMK UTB ve Zlíně představila aktuality z Centra kreativních průmyslů a podnikání.

Pan Tomáš Hasík představil aktivity WEB3 HUB Zlín ve spolupráci se Zlínským krajem, Městem Zlín      a Fakultou aplikované informatiky UTB ve Zlíně.

V závěru setkání proběhla komentovaná prohlídka budovy podnikatelského inkubátoru „Stará škola“.

Foto: Zlínský kraj

                                                                                                                                                                                                                                               

Nový výsledek VaV přihlášený k patentové ochraně v Rumunsku s prioritou pro ČR

Kolektiv pracovníků Fakulty aplikovaného informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pod vedením profesora Karla Kolomazníka a docenta Jiřího Pechy vytvořil v rámci projektu EUREKA, E!12610 FERTI-MAIZE (projekt INTER-EXCELLENCE LTE219003) “Inovativní listové hnojivo pro kukuřici na bázi bílkovinných vedlejších produktů”, ve spolupráci se zahraničními partnery nový výsledek VaV: inovativní hnojivo – pomocný materiál na bázi vápníku, síry a dusíku pro hnojení půdy. Toto pomocné hnojivo vzniká jako vedlejší produkt procesu přípravy biostimulátoru hydrolýzou odpadního kolagenu, a bylo prokázáno, že jeho aplikací je možné významně zvýšit výnosnost kukuřice a pozitivně ovlivnit celkový zdravotní stav rostlin.

Z tohoto důvodu byl výsledek přihlášen k patentové ochraně v Rumunsku a následně v ČR, s nárokováním priority z podání v Rumunsku. Centrum transferu technologií vypracovalo Smlouvu o využití a ochraně výsledků mezi partnery projektu z výzkumné i komerční sféry včetně zajištění požadovaných podpisů UTB a dále provedlo podání přihlášky k patentové ochraně v ČR.

ZLINNOVATION tour se rozjela do regionu

Ve čtvrtek 11. května 2023 proběhlo další setkání inovační platformy ZLINNOVATION. Do Valašských Klobouk a nového inkubátoru Dům na rohu členy platformy pozval jeden ze zakládajících členů – Valašskokloboucké podnikatelské centrum.

Všechny služby na jednom místě. To je platforma ZLINNOVATION, která nabízí téměř 90 služeb. Ty dokáží podpořit vznik, rozvoj a podporu podnikání a také inovací pro začínající podnikatele, startupy, podnikavé studenty, ale i zavedené firmy ze Zlínského kraje.

„Vznik platformy iniciovalo Technologické inovační centrum díky projektu Smart akcelerátor Zlínského kraje. Členské subjekty a organizace využívají platformu interně pro vzájemné sdílení informací, dat a spoluprací. Společně se prezentují pod jedním brandem. Navenek směrem ke klientům pak ZLINNOVATION funguje jako místo, které nabízí všechny služby pod jednou značkou, na jednom místě a klient má tak snadným přístup k informacím.“, říká Martina Běťáková, RIS3 ambasadorka Technologického inovačního centra.

Rozvoj strategických inovačních projektů a prostředí je podporován Zlínským krajem dlouhodobě.

„Podpora inovací a podnikání je důležitou součástí našeho kraje. Jsme kraj, který potřebuje své území rozvíjet, inovovat a pouštět se do aktivit, které přitahují pozornost zbytku republiky. Tím je také ZLINNOVATION, což je síť subjektů, která inovačním procesům napomáhá. Služby ZLINNOVATION využívají prioritně začínající podnikatelé, startupy a firmy z našeho území. Členové této platformy spolupracují také s obcemi, městy, školami a jsou aktivními partnery v území. Zlínský kraj je také jedním z členů a činnost této platformy podporuje“, dodává Lubomír Traub, náměstek hejtmana pro strategický rozvoj, územní plánování, dotace a cestovní ruch Zlínského kraje.

Petr Kozel, ředitel Valašskoklobouckého podnikatelského centra, vidí jednoznačné přínosy spolupráce v rámci ZLINNOVATION a říká: „Valašské Klobouky jsou členem platformy od začátku. Spolupráce mezi členy a subjekty, předávání kontaktů, zkušeností, či plánování společných akcí je pro nás samozřejmostí, protože spolu jsme mnohem silnější. Vnímají to i podnikatelé z regionu, pro které je dobrou adresou být zasídlení v rámci inovační infrastruktury města Valašské Klobouky. Důležitý je tu právě ten branding, proto Klobucký podnikatelský inkubátor oceňuje i produkty, které tak jako inovační platforma ZLINNOVATION přispívají ke společné prezentaci kraje. Dalším příkladem je také marketingová kampaň LIVE IN ZLIN, představující benefity života, studia a podnikání ve Zlínském kraji, která vznikla díky Technologickému inovačnímu centru a Zlínskému kraji v loňském roce. Mimo jiné i díky tomuto společnému úsilí se nám ve Valašských Kloboukách daří mít plně zasídlené oba podnikatelské inkubátory. “

Platforma ZLINNOVATION tento rok navštíví další místa regionu. „Jednotliví členové platformy jsou ze všech koutů našeho kraje, přišlo nám tak logické vyrazit na ZLINNOVATION tour a poznat prostředí, odkud daný člen své aktivity realizuje. Proto po Valašských Kloboukách další setkání proběhnou v Kunovicích a Holešově.“, doplňuje Martina Běťáková. Více informací o platformě a službách lze zjistit na www.zlinnovation.cz.

                                                                                                                                                                                                                                               

Zlín 2. 5. 2023 – Jak nohy ovlivňují chování celého těla, jak fungují, proč někdy bolí, jak se správně obout a proč někdy chodit naboso. Na tyto a další otázky odpovídá obrázková publikace s názvem Nezapomeň na nohy. Určena je pro děti i jejich rodiče, ale také třeba pro pedagogy mateřských a základních škol.

Bohatě ilustrovaná knížka s praktickými radami a ukázkami, jak se o nohy správně starat, vznikla na Ústavu marketingových komunikací a ateliéru Animované tvorby Fakulty multimediálních komunikací (FMK) Univerzity Tomáše Bati (UTB) ve Zlíně ve spolupráci s Centrem transferu technologií (CTT) a za podpory Centra výzkumu obouvání (CVO). Je rozdělená do devíti kapitol, které se podrobně zabývají problematikou dětské nohy.

„Tato knížka je edukační, předpokládá se tedy, že s dítětem bude u ní pracovat dospělý. Buď tedy rodič, nebo třeba paní učitelka v mateřské škole, případně se s ní děti seznámí ve družinách či ve výuce prvních a druhých tříd,“ říká Radomila Soukalová, jedna z autorek.

Ke každé kapitole je navíc připravený podrobný manuál pro dospělé, kteří si dopředu mohou danou problematiku a teorii nastudovat, než začnou se samotnou knihou a dětmi pracovat.

Postavení nohou a jejich správné fungování je nesmírně důležité, protože jak stojíme a chodíme, to následně ovlivňuje postavení i fungování celého těla. Nesprávné používání nohou již v dětství, jednostranné zatížení i nevhodná obuv mohou být příčinou celé řady zdravotních problémů v pozdějších letech. Knížka má být návodem a současně prevencí, aby si děti i jejich rodiče uvědomili, že nohy jsou základem našeho těla, pilíře, o které je nutné se dobře starat hned od raného věku,“ popisuje spoluautorka Jana Vašková. „Děti se hravou formou dozvědí, jak správně stát, jak se správně hýbat, i například jak správně udělat tak zdánlivě jednoduchý pohyb, jako je dřep. Protože ani mnoho dospělých techniku provedení dřepu neovládá, jeho nesprávným prováděním pak přetěžují kolena a záda, což bývá častou příčinou bolestivosti, rozvoje artrózy a různých pohybových obtíží,“ dodává.

Na každé dvoustraně je umístěn QR kód, pod kterým děti společně s rodiči nebo pedagogy najdou animace a praktická videa s cvičením. Podle nich pak mohou společně cvičit. Čtenáři se dozví, jak nohy fungují, jak je správně používat, jak se o ně starat, jak provádět pedikúru, nebo i proč je bosá chůze zdravá, kde a jak chodit naboso, kde už ne a kdy je lepší se obout. Obuvi je věnována samostatná kapitola, která popisuje, jak má správná bota vypadat a naopak jaká obuv pro nohy vhodná není. „To vše je vyobrazeno na krásných obrázcích. Čtenáře seznamujeme i s riziky nemocí, které mohou nohy postihnout, když je nesprávně používáme, nebo nevhodně obouváme. Důležité je si uvědomit, že každá noha je individuální a nehodí se pro ni každá obuv. Totiž i ta nejlepší bota na nesprávné noze je špatná bota. Abychom si udrželi nohy zdravé, nesmíme zapomínat ani na pravidelný pohyb a cvičení,“ říká Jana Vašková.

Ilustrátorka knihy Eliška Chytková z ateliéru Animované tvorby během vlastního kreativního zpracování měla poměrně volnou ruku, ovšem za přísného dohledu odborníků z oblasti podiatrie. „Po tolika konzultacích jsem si jistá, že nakreslené pozice dětí a přesnost jejich pohybů jsou správné. V rámci testování knihy na dětech v rodině bylo potěšující sledovat jejich zájem rozhýbat se a zkoumat, jak jejich nožky ovlivňují fungování celého těla,“ říká.

„Obuv je s člověkem spojována téměř od prvních krůčků a provází nás celým životem. Je tedy nedílnou součástí každodenního života, a proto je potřeba této oblasti věnovat velikou péči. Nejdůležitějšími faktory z pohledu obouvání jsou funkčnost a komfort, což bezesporu přispívá ke zdravému vývoji chodidel u mladé populace. Knihu Nezapomeň na nohy, její náplň a vyvážený obsah, vnímám z pohledu seznamování a edukace mladé generace s touto problematikou za velice přínosnou. Obsahově vhodně doplňuje a navazuje na aktivity Centra výzkumu obouvání “ uvádí Tomáš Sáha, ředitel Centra výzkumu obouvání při UTB.

Díky Centru transferu technologií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně se podařilo najít vydavatelství, se kterým byla následně podepsána licenční smlouva. Ve vydavatelství Host vyjde kniha 18. května 2023. Kniha byla vytvořena také díky podpoře Technologické agentury České republiky (TAČR).  „Je to přesně ten dobrý příklad, kdy se podaří přenést poznatky do praxe. A to, že se finálně podařilo podepsat licenční smlouvu a knihu vydat, nás velmi těší,“ sdělila Ivana Bartoníková, ředitelka Centra transferu technologií UTB ve Zlíně. „Prototyp knihy je navíc chráněn průmyslovým vzorem,“ dodal Přemysl Strážnický, specialista CTT.

Touto knihou ale zaměření na dětskou nohu nekončí. Následuje desková hra se stejným názvem, která tematicky na knihu navazuje. Jedná se o deskovou hru s kartičkami, kde jsou znázorněny cviky stejně jako v knize. „Některé stejné, některé nové, ta desková hra je opět pro děti předškolního a školního věku. Děti využijí znalosti z knihy, součástí jsou figurky, postavičky, které znají právě z knihy. Hra je doplněná mobilní hrou, kde se opět objeví všechny postavičky z knížky,“ uzavírá Radomila Soukalová.

                                                                                                                                                                                                                                               


Dne 30. 3. 2023 se v Galerii UTB G18 uskutečnil workshop Transfer technologi

Byly zde představeny aktuální informace Centra transferu technologií UTB ve Zlíně, zejména k chráněným a nechráněným výsledkům VaV, představena kniha a desková hra „Nezapoměň na nohy“, příklady úspěšných projektů UTB v komercializačním programu GAMA2, dále pak aktuální projektové výzvy Technologické agentury České republiky (TA ČR) a agentury CzechInvest Zlín. Technologické inovační centrum ve Zlíně seznámilo účastníky s plánem akcí ve Zlínském kraji pořádaným platformou Zlinnovation.

Probíhala diskuse aktuálních otázek souvisejících s plánovanými výstupy projektových výzev, zejména průmyslových práv, ale i nechráněných výsledků jako jsou funkční vzorky, prototypy a další typy výsledků VaV.

Akce podpořila témata spolupráce mezi výzkumnými organizacemi a firmami formou transferu technologií pro podporu inovací a ekonomického růstu firem a byla organizována agenturou TA ČR, CzechInvest a TIC Zlín.

                                                                                                                                                                                                                                               
Dne 21. 3. 2023 proběhla Členská schůze spolku Transfera.cz

Na jednání členské schůze spolku Transfera.cz byli i zástupci CTT UTB ve Zlíně, která je členem tohoto spolku. Na členské schůzi byla schválena Zpráva o činnosti a hospodaření, Revizní zpráva za rok 2022. Rovněž byl schválen Návrh rozpočtu a Plán činností pro rok 2023 a proběhla volba orgánů spolku na funkční období 2023-2027 včetně volby funkcí v orgánech

UTB ve Zlíně se prostředictvím CTT zúčastnila hlasování jednotlivých bodů Programu členské schůzce spolku Transfera.cz

                                                                                                                                                                                                                                               

Vědeckotechnický park při UTB ve Zlíně obhájil akreditaci na období do 31.12.2025

Vědeckotechnický park při UTB ve Zlíně obhájil akreditaci v rámci 16. průběžné etapy akreditace VTP v ČR dle stavu k 3.1.2023 na období do 31.12.2025.

Vědeckotechnický park byl vybudován v roce 2008 na základě projektu „Vědeckotechnický park a centrum pro transfer technologií při UTB ve Zlíně“. Projekt byl financován Evropským fondem pro regionální rozvoj, Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně v rámci Operačního programu Průmysl a podnikání, programu PROSPERITA.

Vědeckotechnický park při UTB ve Zlíně je členem Společnosti vědeckotechnických parků ČR, z.s. www.svtp.cz
a poskytuje komplexní infrastrukturu pro podporu inovačního podnikání ve Zlínském kraji a jeho okolí.

Předání Osvědčení o akreditaci bylo na valné hromadě Společnosti vědeckotechnických parků ČR 22.2.2023

                                                                                                                                                                                                                                               

Nově udělený Evropský patent EP3664857

Nově udělený EP3664857 A PROCESS FOR PRODUCING A TWO-STAGE CROSSLINKED BIOPOLYMER MEMBRANE AND A BIOPOLYMER MEMBRANE MADE IN THIS PROCESS (Způsob výroby dvoustupňově síťované biopolymerní membrány a biopolymerní membrána zhotovená tímto způsobem)

Původci: Rushita Jaswant Shah, M.Sc. Ph.D., prof. Ing. Petr Sáha, CSc., prim. MUDr. Pavel Stodůlka, Ph.D.

Patentovaný způsob výroby dvoustupňově síťované biopolymerní membrány pro opravy očního traumatu spočívá v tom, že se připraví směsný roztok biopolymerů kolagenu a chitosanu, k němu se po kapkách přidá roztok primárního síťovacího činidla ze skupiny taninů a litím roztoku na plochou podložku a následným vysušením se vytvoří tenká primárně síťovaná chitosan-kolagenová membrána o tloušťce po vysušení 5 až 10 μm. Ta se pak ve druhém stupni síťuje působením roztoku genipinu jako sekundárního síťovacího činidla.

                                                                                                                                                                                                                                               

25 přihlášek průmyslových práv UTB ve Zlíně za rok 2022

V roce 2022 bylo podáno 25 přihlášek průmyslových práv UTB ve Zlíně z toho: 5 přihlášek vynálezu ČR, 1 přihláška Evropského patentu, 4 mezinárodní patentové přihlášky PCT, 1 přihláška vynálezu v Rumunsku, 1 přihláška vynálezu ve Spojených státech amerických, 10 přihlášek užitného vzoru ČR a 3 přihlášky průmyslového vzoru Společenství.

V roce 2022 byl udělen 1 Evropský patent, 6 patentů ČR, zapsáno 11 užitných vzorů ČR a 3 průmyslové vzory Společenství.

                                                                                                                                                                                                                                               

Agrohydrogely ze syrovátky uspěly. V soutěži Transfera Technology Day obsadily třetí místo

  • 2. prosinec 2022

Zlín/Praha 2. 12. 2022 – Včera se v pražském Lichtenštejnském paláci konal devátý ročník Národní konference transferu technologií 2022. S projekty pro komerční využití se tak v soutěži Transfera Technology Day utkalo jedenáct vědeckých týmů, z toho byly hned dva ze zlínské univerzity.   Velký úspěch zaznamenal u odborné poroty ekologický agrohydrogel z mléčné syrovátky, který má pomoci lepšímu zadržování vody v půdě a který zlínští vědci vyvíjejí v Centru polymerních systémů zlínské univerzity. „Ve formě granulí nebo prášku dokáže pohltit vodu a během období sucha ji zase uvolňovat okolním rostlinám. Nově vyvinutá látka pomáhá zadržet vodu v půdě až o třicet procent déle, a není tak nutné ji často zavlažovat.  Hydrogel se v zemině zároveň rychle odbourává a obohacuje ji o prospěšné látky,“ popisuje dr. Silvie Duřpeková, spoluřešitelka projektu, která převzala od ministryně pro vědu, výzkum a propagaci Heleny Langšádlové cenu za třetí místo.

Do finále soutěže, kterou pořádá společnost Transfera, se z celkově osmadvaceti přihlášených projektů probojovalo také Zařízení pro aditivní 3D tisk s konstrukčním řešením eliminace studených spojů, který řeší tým dr. Lukáše Maňase na Fakultě technologické zlínské univerzity.

„Velmi mě těší, že se umístily hned dva projekty naší univerzity. Je vidět, že ve vědě a výzkumu jdeme tím správným směrem a máme zde mladé, nadějné a talentované vědce, kteří touto soutěží a hodnocením odborné poroty získají i zpětnou vazbu k tomu, co lze například dělat jinak nebo lépe,“ podotkl prof. Vladimír Sedlařík, hlavní řešitel projektu agrohydrogelů a rektor UTB.

„Jsme rádi, že se podařilo propojit českou vědu a zdroje technologií s byznysovou komunitou a vytvořit vhodné podmínky pro vzájemnou spolupráci. Centrum transferu technologií UTB ve Zlíně se podílí na samotném přenosu do praxe.  Je to v dnešní době nelehký a dlouho trvající proces, najít obchodní partnery není jednoduché, o to máme větší radost, když se to finálně podaří a projekty tak mají naději na úspěch,“ doplňuje Ing. Ivana Bartoníková, ředitelka Centra transferu technologií.

Vítězem soutěže se stalo Magneticky řízené mikrofluidní čerpadlo Západočeské univerzity v Plzni, na druhém místě skončil projekt vědců z Masarykovy univerzity v Brně, kteří se zabývají výrobou mléka bez chovu dobytka.

                                                                                                                                                                                                                                               

Agrohydrogel ze syrovátky ve finále soutěže Transfera Technology Day 2022

Zlín 10.11.2022 – Agrohydrogel z obnovitelných surovin pro zvýšení retence vody v půdě, který vyvíjí vědci na Centru polymerních systémů, byl vybrán do finále Transfera Technology Day 2022. Do finále postoupilo celkem 11 technologií, které vybrala porota z 28 přihlášených. Finále se uskuteční 1. prosince 2022 v Lichtenštejnském paláci v Praze.

„Náš hydrogel se vyznačuje opětovnou schopností vázat a uvolňovat velké množství vody oproti jeho původní hmotnosti, čímž je zajištěna dostupnost vody rostlinám zejména v období sucha. Veškeré suroviny, které jsou součástí receptury hydrogelu, jsou přírodní povahy a lehce rozložitelné, s nízkými náklady na výrobní proces ve srovnání s běžnými, komerčně dostupnými hydrogely na bázi polyakrylátu,“ vysvětluje vědecká pracovnice dr. Silvie Duřpeková.

„Hlavní složku hydrogelu tvoří vedlejší produkt mlékárenského průmyslu, kyselá syrovátka, která je dále ekonomicky obtížně využitelná, a proto je s ní často nakládáno jako s odpadem. Použitím syrovátky při výrobě hydrogelu lze tedy přispět k minimalizaci vzniku odpadu a ke snížení nákladů na její likvidaci. Díky bohatému nutričnímu složení syrovátky lze zároveň přispět ke zvýšení dostupnosti živin v půdě pro rostliny,“ dodává prof. Vladimír Sedlařík, ředitel CPS a garant výzkumné skupiny.

Soutěž Transfera Technology Day pořádá spolek Transfera.cz od roku 2020 za podpory agentury CzechInvest a dalších partnerů. Národní platforma Transfera.cz zprostředkovává vzájemně přínosné vztahy akademické sféry a firem a podporuje rozvoj inovací s cílem posílit konkurenceschopnost ČR.

Cílem akce je propojit českou vědu a zdroje technologií s byznysovou komunitou a vytvořit vhodné podmínky pro vzájemnou spolupráci. Výzkumné organizace mohou díky této akci nabídnout své práce investičním partnerům, kteří zhodnotí jejich komerční potenciál a připravenost prezentovaných projektů.

 

                                                                                                                                                                                                                                               

Soutěž Transfera Technology Day 2022 1. 12. 2022 v Praze

Soutěž Transfera Technology Day pořádá spolek Transfera.cz od roku 2020 za podpory agentury CzechInvest a dalších partnerů.

Cílem akce je propojit českou vědu a zdroje technologií s byznysovou komunitou a vytvořit vhodné podmínky pro vzájemnou spolupráci. Výzkumné organizace mohou díky akci nabídnout své práce investičním parnerům, kteří zhodnotí jejich komerční potenciál a připravenost prezentovaných projektů. Businessová komunita naopak předá výzkumným organizacím cennou zpětnou vazbu a její požadavky na připravenost technologií. Výsledkem je prostor pro užší spolupráci, ze které mohou vzejít konkrétní nabídky.

Finálové technologie jsou:

Agrohydrogel z obnovitelných surovin pro zvýšení retence vody v půdě

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Biotechnologie výroby mléka bez chovu hospodářských zvířat

Masarykova univerzita

Diagnostika onemocnění kapesním analyzátorem do 30 minut

Masarykova univerzita

FLAX – Emulze lněného oleje

Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.

Hlavokrční ortéza

Fakultní nemocnice Hradec Králové

Inovativní technologie pro respirační terapii

České vysoké učení technické v Praze

LabIR SpotWELD – bezkontaktní nedestruktivní kontrola bodových svarů

Západočeská univerzita v Plzni

Látky rostlinného původu proti zubnímu kazu

Univerzita Palackého v Olomouci

Magneticky řízené mikrofluidní čerpadlo

Západočeská univerzita v Plzni

Přepravní eko palety z papírové lepenky

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Zařízení pro aditivní 3D tisk s konstrukčním řešením eliminace studených spojů

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

                                                                                                                                                                                                                                               

Praktické aspekty transferu technologií a komercializace výsledků VaV na UTB ve Zlíně

Zveme Vás na seminář Centra transferu technologií UTB ve Zlíně 29. 11. 2022 od 9.00 hodin, on-line přes MS Teams

Seminář je pro zájemce o transfer výsledků řešení výzkumu a vývoje

Program:

  1. Transfer technologií na UTB ve Zlíně

Ing. Ivana Bartoníková

  1. Metodika jednání o licenci a převodu ochranných práv

Ing. Jan Görig

  1. Pravidla zakládání a realizace spin-off firem na UTB ve Zlíně

Ing. Dana Kreizlová

  1. Význam úrovně inovace v procesu komercializace

Ing. Jan Görig

  1. Interní grantová podpora komercializace na UTB ve Zlíně

Ing. Dana Kreizlová, Ing. Ivana Bartoníková

Závěr – panelová diskuse s týmem CTT

                                                                                                                                                                                                                                               

Co je třeba udělat pro získání patentu nebo užitného vzoru na výsledek řešení výzkumu a vývoje

Zveme Vás na seminář Centra transferu technologií UTB ve Zlíně 3. 11. 2022 od 9.00 hodin, on-line přes MS Teams

Seminář je pro zájemce o získání patentu nebo užitného vzoru na výsledek řešení výzkumu a vývoje

Program:
1. Úvod – představení semináře
Ing. Ivana Bartoníková
2. Průběh a požadavky řízení k získání právní ochrany vynálezu a technického řešení
Ing. Dana Kreizlová
3. Struktura patentové přihlášky/přihlášky užitného vzoru
Ing. Jan Görig
4. Vymezení novosti řešení v kontextu se známým stavem techniky na základě patentové rešerše
Ing. Přemysl Strážnický, Ph.D.
5. Vynálezecká činnost jako nezbytný předpoklad účinné právní ochrany technických řešení
Ing. Jan Görig
6. Náležitosti dokumentace potřebné na UTB ve Zlíně ke zpracování přihlášky patentu/užitného vzoru a průmyslového vzoru v CTT
Ing. Přemysl Strážnický, Ph.D.

Závěr: panelová diskuse s týmem CTT

Registrace na akci po přijmutí pozvánky přes MS Teams.

                                                                                                                                                                                                                                               

Aktualizovaný program konference Plastko 2022

Vážené dámy, Vážení pánové,
zveme Vás na konferenci Plastko 2022, které se bude konat v termínu 21.9. – 22.9. 2022 v budově Fakulty humanitních studií.

Můžete se těšit na české a  zahraniční přednášky expertů,

kteří se pohybují dlouhodobě v oblasti “bio-plastů”.

Plastko 2022 – aktuální program k_09.08.2022

S pozdravem a přáním na viděnou na konferenci Plastko 2022.

Organizační výbor Plastko 2022

Fakulty a součásti

Zavřít