Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Centrum transferu technologií

Projekty CTT

Komercializace na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně (TAČR, TG03010052) – řešitelka Ing. Miroslava Komínková, Ph.D., doba řešení 9/2016-12/2019, finanční podpora 10 300 tis. Kč, řešitelský tým CTT: Ing. Ivana Bartoníková, Ing. Jan Görig, Ing. Dana Kreizlová, Ing. Přemysl Strážnický, Ph.D., ekonomická podpora Bc. Zdeněk Hložek DiS.:

1. Přírodní nápoje se zdravotními efekty – řešitel prof. Ing. Vlastimil Fic, DrSc. (1-6/2017)
2. Multifunkční sportovní zařízení pro zdravotně postižené sportovce – řešitel Mgr. Zdeněk Melichárek, Ph.D. (1-12/2017)
3. Aditivum pro hygienizaci zpracovatelských procesů polymerních recyklátů a pryží – řešitelka Ing. Anna Hurajová, Ph.D. (1/2017-6/2018)
4. Vývoj cereální směsi se zvýšenou biologickou hodnotou – řešitelka doc. Ing. Daniela Sumczynski, Ph.D. (1/2017-6/2018)
5. Senzor pro detekci amoniaku na bázi PANI – řešitel prof. Ing. Petr Slobodian, Ph.D. (12/2017-11/2019)
6. Příprava filamentu pro 3D tisk podešví – řešitel Ing. Tomáš Sáha, Ph.D. (12/2017-11/2019)
7. Gelový přípravek na polymerní bázi s obsahem mumia – řešitelka Ing. Oyunchimeg Zandraa, Ph.D. (1/2018-2/2019)
8. Inkjet tištěné mikrosuperkondenzátory pro elektroniku – řešitelka Tatiana Babkova, MSc., Ph.D. (6/2018-12/2019)
9. Technologie použití recyklovaných plastů pro stavebně-dekorační prvky – řešitel Ing. Jaroslav Císař (6/2018-12/2019)
10. Metodika hodnocení embryonálních roztoků – řešitelka Ing. Kateřina Vaculíková, Ph.D.(6/2018-12/2019)
11. Národní databáze záznamů fotopastí – návrh aplikace a prototyp – řešitel Mgr. Ing. Jiří Lehejček, Ph.D. (6/2018-12/2019)
12. Vývoj biorozložitelného materiálu se zlepšenými zpracovatelskými vlastnostmi – řešitelka Ing. Martina Pummerová, Ph.D. (6/2018-12/2019)
13. Webová aplikace metodiky evidence a hodnocení prostor pro improvizované kryty a evidence stálých úkrytů – návrh metodiky a prototyp – řešitel Ing. Jakub Rak, Ph.D. (6/2018-10/2019)
14. Užití magnetického hydrogelu ve vložce obuvi – řešitelka doc. Nabanita Saha, M.Sc. Ph.D. (6/2018-10/2019)

Komercializace na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně II (TAČR, TP01010006) – řešitelka Ing. Miroslava Komínková, Ph.D., doba řešení 1/2020-12/2022, finanční podpora 11 130 tis. Kč, tým: Ing. Ivana Bartoníková, Ing. Jan Görig, Ing. Dana Kreizlová, Ing. Přemysl Strážnický, Ph.D., ekonomická podpora Bc. Zdeněk Hložek DiS.:

1. Designový návrh volejbalového míče – řešitelka Ing. Martina Černeková, Ph.D. (6/2020-12/2020)
2. Platforma informační podpory bezpečnosti obcí – řešitel Ing. Petr Svoboda, Ph.D.(6/2020-9/2021)
3. Edukační pohádka s prvky podiatrie – řešitelka Ing. Radomila Soukalová, Ph.D. (6/2020-3/2022)
4. Univerzální mobilní zařízení umožňující nejen údržbu a regeneraci akumulátorů – řešitel Ing. Lubomír Macků, Ph.D. (6/2020-3/2022)
5. Inteligentné kompozitné štruktúry – řešitelka doc. Ing. Soňa Rusnáková, Ph.D. (6-10/2020)
6. Obnovitelná textilie na bázi biopolymeru pro svrškovou část obuvi – řešitel F. Asabuwa Ngwabebhoh, MSc, PhD. (7/2020-12/2021)
7. Technologie zpracování plastových recyklátů a minerálních plniv pro přípravu kompozitního materiálu – řešitel Ing. Jaroslav Císař (6/2020-12/2021)
8. Inovovaná konstrukce mikro-chrániček svazků optických kabelů – řešitel prof. Ing. Petr Slobodian, Ph.D. (6/2020-12/2021)
9. Nová biologicky rozložitelná kompozice na bázi degradabilního polymeru s materiály přírodního původu – řešitelka Ing. Martina Pummerová, Ph.D. (6/2020-12/2021)
10. Úprava receptury pro zvýšení adhezních vlastností pryže a odolnosti proti dynamickému oděru – řešitel Ing. Tomáš Sáha, Ph.D. (6/2020-12/2021)
11. Ověření konceptu testovacího zařízení pro zrychlenou analýzu popisu stárnutí pryže – řešitel doc. Dr. Ing. Radek Stoček (4/2021-12/2022)
12. Edukační herní balíček s prvky podiatrie – řešitelka Ing. Radomila Soukalová, Ph.D.(4/2021-12/2022)
13. Antibakteriální obuvnické materiály – řešitelka Ing. Oyunchimeg Zandraa, Ph.D. (4/2021- 12/2022)
14. Recyklace biologicky rozložitelného odpadu zpracováním pro pěstitelské aplikace – řešitelka Ing. Petra Dröhsler a RNDr. Eva Domincová Bergerová, Ph.D. (6/2021-9/2022)

IKAROS VĚDA UTB (Institucionální kvalita a rozvoj strategie vědy na UTB ve Zlíně, MŠMT, CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014623), doba řešení 3/2020-11/2021, řešitelský tým CTT: Ing. Ivana Bartoníková, Ing. Jan Görig, Ing. Dana Kreizlová, Ing. Přemysl Strážnický, Ph.D., Jarmila Roubínková, Ing. Luděk Suchomel, MgA. Zuzana Oharek Bahulová, Ph.D.

Fakulty a součásti

Zavřít