Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Centrum výzkumu obouvání

Výzkumná infrastruktura centra

Centrum výzkumu obouvání disponuje:

  • Obuvnickou laboratoří pro přípravu prototypů a malosériovou výrobu
  • 3D tiskovou laboratoří pro individuální přípravu kopyt a komponentů
  • Mikrobiologickou laboratoří pro přípravu modifikovaných obuvnických materiálů
  • Akreditovanými zkušebními laboratořemi pro hodnocení fyzikálně mechanických vlastností obuvnických materiálů

Fakulty a součásti

Zavřít