Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Centrum výzkumu obouvání

Výzkumná infrastruktura centra

Centrum disponuje:

  • Obuvnickou laboratoří pro přípravu prototypů a malosériovou výrobu.
  • 3D tiskovou laboratoří pro individuální přípravu kopyt a komponentů.
  • Mikrobiologickou laboratoří pro přípravu modifikovaných obuvnických materiálů.
  • Akreditovanými zkušebními laboratořemi pro hodnocení fyzikálně mechanických vlastností obuvnických materiálů.

Fakulty a součásti

Zavřít