Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Vědeckotechnický park

Spolupráce s praxí

Přenos získaných poznatků z oblasti základního výzkumu do praxe je v rámci UTB ve Zlíně zajišťován prostřednictvím Centra transferu technologií (CTT), které bylo založeno v roce 2008 jako specializované pracoviště pro spolupráci s aplikační sférou a transfer výsledků výzkumu a vývoje (VaV), a které je začleněno v organizační struktuře Univerzitního institutu UTB ve Zlíně. Zabezpečování průmyslově právní ochrany výsledků VaV a provádění potřebných kroků vedoucích k jejich komercializaci je na UTB předmětem činnosti tohoto specializovaného pracoviště. Rozvoj činnosti a služeb CTT je v souladu s potřebami regionu a regionálních partnerů a přispívá k zajišťování funkčního transferu výsledků činností aplikovaného výzkumu do praxe. CTT je navíc významným pojítkem mezi UTB a průmyslovou praxí díky specializovaným službám z oblasti průmyslově právní ochrany, které provádí nejen interně pro UTB, ale pokud jde o poskytování konzultací, zpracování rešerší a posudků, také pro průmyslové subjekty – externí partnery nebo další zájemce

CTT UTB uzavřelo od roku 2010 celkem již 50 Licenčních smluv a 45 Smluv z oblasti transferu technologií a podpořilo 28 projektů na bázi proof-of-concept.

VTP zastává prostřednictvím CTT významnou úlohu při působení univerzity v rámci aktivit regionu. Činnost CTT směřuje do oblasti aplikovaného výzkumu, ochrany průmyslových práv, transferu technologií a inovací. CTT je významným pojítkem mezi UTB a průmyslovou praxí.
V roce 2023 se UTB ve Zlíně prostřednictvím Centra transferu technologií zapojilo do IV. ročníku soutěže TRANSFERA TECHNOLOGY DAY 2023, který organizoval spolek Transfera.cz. Za UTB byly do závěrečného finále nominovány 2 technologie (UNI, CPS), jejíž řešitelé obdrželi Osvědčení „Finalista TRANSFERA TECHNOLOGY DAY 2023“, které je známkou kvality a napomůže s uplatněním v praxi, zviditelněním a se zajištěním budoucí finanční podpory.

UTB ve Zlíně se prostřednictvím CTT zapojilo do soutěže o Cenu INOVACE ROKU 2023, kterou vyhlašuje pravidelně od roku 1996 Asociace inovačního podnikání České republiky. Čestnou cenu Inovace roku 2023 získal Volejbalový míč, jehož konstrukční a designový návrh byl řešen za podpory Technologické agentury ČR v rámci komplexního projektu Komercializace na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně II (TP01010006). Tento projekt pro UTB získalo Centrum transferu technologií, které se také zasloužilo o přenos vytvořených poznatků z výzkumu do výroby. Výrobcem Volejbalového míče se stala společnost GALA a.s. Prostějov na základě Smlouvy o převodu práv mezi UTB ve Zlíně a GALA a.s.

Fakulty a součásti

Zavřít