Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Centrum transferu technologií

O nás

Centrum transferu technologií je specializované pracoviště pro spolupráci s aplikační sférou a transfer výsledků vědy a výzkumu

 • bylo zřízeno k 1. 1. 2008
 • je začleněno v organizační struktuře Univerzitního institutu UTB ve Zlíně
 • zajišťuje ochranu duševního vlastnictví vědy a výzkumu vzniklého na UTB ve Zlíně
 • zabezpečuje transfer výstupů z aplikovaného výzkumu vzniklého na součástech UTB
 • propojuje výzkumné týmy UTB ve Zlíně se zástupci aplikační sféry
 • nabízí poradenské a konzultantské služby pro soukromý sektor.

Transfer technologií a znalostí je rovněž uskutečňován prostřednictvím profesních sdružení, jichž jsou CTT nebo jeho patentoví zástupci členem:

 • Asociace inovačního podnikání České republiky, z. s.;
 • Společnost vědeckotechnických parků ČR, z. s.;
 • Transfera.cz;
 • Platforma ZLINNOVATION;
 • European Patent Institute;
 • Komora patentových zástupců ČR;
 • Dozorčí rada TIC;
 • Správní rada Nadace Univerzity Tomáše Bati;
 • Regionální rozvojová agentura Východní Moravy.

Mimo to provádí CTT pro původce z UTB přímé zastupování univerzity ve věci průmyslových práv před českým Úřadem průmyslového vlastnictví (ÚPV ČR), Evropským patentovým úřadem (EPO), Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) a Světovou organizací duševního vlastnictví (WIPO).

CO JE POTŘEBA K PŘIHLÁŠCE PRŮMYSLOVÝCH PRÁV A PATENTŮ?

 • vyplnění interních formulářů
 • popis řešení
 • výkresy, fotodokumentace

CO JE POTŘEBA K EVIDENCI VÝSLEDKŮ VĚDY A VÝZKUMU ?
(jsou-li mimo průmyslově právní ochranu)

 • vyplnění formulářů
 • anotace řešení
 • fotodokumentace

Fakulty a součásti

Zavřít