Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Vědeckotechnický park

Inovační infrastruktura

Vědeckotechnický park (VTP) při UTB ve Zlíně svými službami podporuje inovační firmy, vědu, výzkum a vývoj, je poskytovatelem široké nabídky služeb.
VTP UTB ve Zlíně nabízí nadstandardně vybavené kanceláře a laboratoře, technické a sociální zázemí, prostory pro semináře a workshopy o celkové výměře 5 821 m2, certifikované čisté prostory třídy „C“  s odbornou garancí služeb Interního auditora dle ČSN EN ISO 13485 ed 2:2016 a možností spolupráce s vědeckými týmy,  moderním zázemím a s lukrativní polohou v centru Zlína.
VTP UTB ve Zlíně nabízí služby  Obuvnické zkušební laboratoře s mezinárodní akreditací dle dle ČSN EN ISO /IEC 17025:2018 a služby Laboratoře diagnostiky pohybového aparátu

Vědeckotechnický park byl vybudován v roce 2008 na základě projektu „Vědeckotechnický park a centrum pro transfer technologií při UTB ve Zlíně“. Projekt byl financován Evropským fondem pro regionální rozvoj, Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně v rámci Operačního programu Průmysl a podnikání, programu PROSPERITA.

Fakulty a součásti

Zavřít