UTB

Organizační členění

Vědeckotechnický park

Univerzitní institut je provozovatelem Vědeckotechnického parku (VTP) při UTB ve Zlíně, který poskytuje komplexní infrastrukturu pro podporu inovačního podnikání ve Zlínském kraji a jeho okolí.

Rozvoj činností a služeb VTP je v souladu s potřebami regionu a regionálních partnerů a přispívá k zajišťování funkčního transferu výsledků činností aplikovaného výzkumu do praxe.

VTP nabízí:

 • Zprostředkování kontaktů na pracovníky výzkumných center UTB s možností realizace společných inovačních nebo výzkumných projektů;
 • Spolupráce v oblasti využití akreditovaných čistých prostor třídy „C“;
 • Využití služeb pracovníků Centra transferu technologií;
 • Účast na konferencích, seminářích, workshopech a dalších akcích pořádaných VTP UTB;
 • Komplexní služby v oblasti ochrany duševního vlastnictví, včetně rešerší, analýz i patentového zastoupení prováděné specialisty s vysokým podílem dlouholeté praxe průmyslově právní ochrany.

Vědeckotechnický park byl vybudován na základě projektu „Vědeckotechnický park a centrum pro transfer technologií při UTB ve Zlíně“. Projekt byl financován Evropským fondem pro regionální rozvoj, Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně v rámci Operačního programu Průmysl a podnikání, program PROSPERITA.

Vědeckotechnický park při UTB ve Zlíně je členem Společnosti vědeckotechnických parků ČR, z.s. www.svtp.cz

Zasídlené firmy

 • Borealis
 • Crrepy
 • Fairy Tailors
 • Chiromed group
 • JELÍNEK – TRADING
 • Kouzelná animace s.r.o.
 • Modest studio
 • PRL polymer Research Lab
 • RNDr. Karel Kouba, CSc. – ACCUFORM
 • SMARTPLAST
 • Tech eco
 • URBANIST architects + designers

Zasídlené součásti

 • Akademická poradna
 • Celoživotní vzdělávání UTB
 • FMK UTB – Centrum kreativních průmyslů (UPPER)
 • FT UTB – Aplikační centrum kosmetických přípravků a biomateriálů
 • MUDr. Antonín Minařík

Spolupráce s praxí

 • zprostředkování kontaktů na pracovníky výzkumných center UTB (CPS, CEBIA – Tech) s  možností realizace společných inovačních nebo výzkumných projektů
 • spolupráce v oblasti využití akreditovaných čistých prostor třídy „C“
 • využití služeb pracovníků Centra transferu technologií
 • účastna konferencích, seminářích, workshopech a dalších akcí pořádaných UNI
 • pronájem kancelářských a laboratorních prostor:
  • nadstandardně vybavené kanceláře a laboratoře
  • čisté prostory třídy „C“
  • zasedací místnosti
  • osobní a nákladní výtah
  • ostraha s recepcí 7 dní v týdnu

Čisté prostory Univerzitního institutu

 • splňují požadavky pro zařazení do třídy čistoty „C“
 • ČSN EN ISO 14644 Čisté prostory a příslušné řízené prostředí
 • ČSN EN ISO 13485 Systém managementu jakosti ZP
 • pravidelný dohled notifikované osoby NB 1023 Institutu pro testování a certifikaci, a.s. Zlín
 • odborná garance a možnost spolupráce s vědeckými týmy
 • moderní zázemí a lukrativní poloha v centru Zlína

Více informací na telefonu 57 603 8138, nebo e-mailu uni@utb.cz.

Zavřít

Fakulty a součásti