Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Organizační členění

Vědeckotechnický park

Univerzitní institut je provozovatelem Vědeckotechnického parku (VTP) při UTB ve Zlíně, který poskytuje komplexní infrastrukturu pro podporu inovačního podnikání ve Zlínském kraji a jeho okolí. Rozvoj činností a služeb VTP je v souladu s potřebami regionu a regionálních partnerů a přispívá k zajišťování funkčního transferu výsledků činností aplikovaného výzkumu do praxe.

VTP nabízí:

 • Zprostředkování kontaktů na pracovníky výzkumných center UTB s možností realizace společných inovačních nebo výzkumných projektů
 • Využití služeb Centra výzkumu obouvání včetně akreditované Obuvnické zkušební laboratoře dle ČSN EN ISO /IEC 17025:2018 Všeobecné požadavky na kompetenci zkušebních a kalibračních laboratoří
 • Spolupráce v oblasti využití certifikovaných čistých prostor třídy „C“ a služeb Interního auditora dle ISO 13485:2016
 • Využití služeb Centra transferu technologií
 • Účast na konferencích, seminářích, workshopech a dalších akcích pořádaných VTP UTB
 • Pronájem kancelářských a laboratorních prostor
 • Komplexní služby v oblasti ochrany duševního vlastnictví, včetně rešerší, analýz i patentového zastoupení prováděné specialisty s vysokým podílem dlouholeté praxe průmyslově právní ochrany

Vědeckotechnický park byl vybudován na základě projektu „Vědeckotechnický park a centrum pro transfer technologií při UTB ve Zlíně“. Projekt byl financován Evropským fondem pro regionální rozvoj, Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně v rámci Operačního programu Průmysl a podnikání, program PROSPERITA.

Vědeckotechnický park při UTB ve Zlíně je členem Společnosti vědeckotechnických parků ČR, z.s. www.svtp.cz

Zasídlené firmy

 • Borealis
 • Chiromed group
 • JELÍNEK – TRADING
 • Ka.Zem studio
 • KOALA42 s.r.o.
 • PRL polymer Research Lab
 • Röchling Engineering Plastics, s.r.o.
 • Tech eco

Zasídlené součásti

 • Akademická poradna
 • Celoživotní vzdělávání UTB
 • FMK UTB – Centrum kreativních průmyslů (UPPER)
 • FT UTB – Aplikační centrum kosmetických přípravků a biomateriálů
 • MUDr. Antonín Minařík
 • Centrum transferu technologií (CTT)
 • Centrum výzkumu obouvání (FRC)

Spolupráce s praxí

 • zprostředkování kontaktů na pracovníky výzkumných center UTB (CPS, CEBIA – Tech) s  možností realizace společných inovačních nebo výzkumných projektů
 • spolupráce v oblasti využití certifikovaných čistých prostor třídy „C“ a služeb Interního auditora dle ISO 13485:2016
 • Využití služeb Centra výzkumu obouvání včetně akreditované Obuvnické zkušební laboratoře dle ČSN EN ISO /IEC 17025:2018 Všeobecné požadavky na kompetenci zkušebních a kalibračních laboratoří
 • využití služeb pracovníků Centra transferu technologií
 • akreditovaná obuvnická zkušební laboratoř dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 Všeobecné požadavky na kompetenci zkušebních a kalibračních laboratoří
 • certifikovaný systém managementu dle ČSN EN ISO 13485 ed. 2:2016
 • účastna konferencích, seminářích, workshopech a dalších akcí pořádaných UNI
 • pronájem kancelářských a laboratorních prostor:
  • nadstandardně vybavené kanceláře a laboratoře
  • certifikované čisté prostory třídy „C“
  • zasedací a školící místnosti
  • osobní a nákladní výtah
  • ostraha s recepcí 7 dní v týdnu

Čisté prostory Univerzitního institutu

 • splňují požadavky pro zařazení do třídy čistoty „C“
 • pravidelný dohled notifikované osoby NB 1023 Institutu pro testování a certifikaci, a.s. Zlín
 • odborná garance a možnost spolupráce s vědeckými týmy
 • moderní zázemí a lukrativní poloha v centru Zlína

Více informací na telefonu 57 603 8138, nebo e-mailu uni@utb.cz.

Fakulty a součásti

Zavřít