Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Vědeckotechnický park

Poradenské služby

UTB nabízí prostřednictvím VTP aplikační sféře celou škálu možností spolupráce – realizaci smluvního výzkumu, řešení společných projektů aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací, realizace společných transferových projektů řešení technických a technologických problémů praxe jak formou výzkumu na zakázku, tak formou využití či pronájmu zařízení vlastněných UTB. Dále VTP nabízí a realizuje pro průmyslové partnery zpracování analýz a odborných studií, optimalizaci technologických procesů, služby pracovníků Centra transferu technologií, zabezpečení transferu výstupů z aplikovaného výzkumu vzniklého na součástech UTB a propojení výzkumných týmů UTB ve Zlíně se zástupci aplikační sféry.

Fakulty a součásti

Zavřít