Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Centrum transferu technologií

Směrnice

Systém komercializace výsledků VaV je na UTB ve Zlíně je zakotven těmito směrnicemi:

SR/9/2024 – Uplatnění a ochrana práv duševního vlastnictví vznikajícího v souvislosti s tvůrčí činností zaměstnanců a studentů na UTB ve Zlíně

SR/1/2024 – Postup a pravidla pro komercializaci výsledků na UTB

SR/39/2023 – Interní fond na podporu inovačních činností

SR/27/2023 – Složení poradních sborů UTB ve Zlíně

SR/24/2022 – Příprava dokumentace pro zakládání spin-off firem na UTB nebo získání účasti v jiné právnické osobě za účelem komercializace duševního vlastnictví na UTB

SR/23/2020 – Předkládání a správa projektů

PK/12/2020 – Organizace projektů GAMA (pokyn kvestora)

SR/15/2017 – Zřízení Rady pro komercializaci

Komercializace a spolupráce s praxí je prioritní činností CTT. Činnost CTT se soustřeďuje na komplexní služby v oblasti ochrany duševního vlastnictví a komercializaci u výsledků chranitelných, tak i na evidenci a komercializaci výsledků nechráněných (know-how, funkční vzorky, ověřené technologie) a dále na konzultantskou a informační činnost související s uzavíráním licencí. CTT podporuje komercializaci VaV výsledků také tím, že se podílí na řešení transferových projektů v národní i mezinárodní úrovni. Mimo to provádí CTT přímé zastupování univerzity ve věci průmyslových práv před českým Úřadem průmyslového vlastnictví (ÚPV ČR), Evropským patentovým úřadem (EPO), Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) a Světovou organizací duševního vlastnictví (WIPO).

Fakulty a součásti

Zavřít