Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Organizační členění

UNI se organizačně člení na:

Řídicí strukturu UNI tvoří ředitel UNI, ekonom UNI, ředitel Centra polymerních systémů, ředitel Centra transferu technologií a další vedoucí zaměstnanci uvedení ve vnitřní normě UTB podle čl. 6 odst. 3 písm. d) Statutu UTB, kterou vydává ředitel UNI.

Na základě rozhodnutí ředitele UNI se na UNI podle potřeby zřizují poradní sbory a pracovní skupiny.

Poradním sborem ředitele UNI je vedení UNI ve složení:

Fakulty a součásti

Zavřít