Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Centrum výzkumu obouvání

Projekty

Aktuálně řešené a ukončené projekty

ERASMUS+, 101139988 – Lot2: Alliances for Sectoral Cooperation on Skills – Addressing Skills Gaps in the European Textile, Clothing, Leather and Footwear Industries, Emphasizing Equality, Innovation, and Resilience (2024-2028)
Ing. Tomáš Sáha, Ph.D.

EU-COSME, 958135 – CircularInnoBooster Fashion and Textile / subprojekt EcoPregShoes: Ecofriendly shoes for expecting mothers (2023-2024)
Ing. Tomáš Sáha, Ph.D.

EU-COSME, 958135 – CircularInnoBooster Fashion and Textile / subprojekt Development of technology for circular management of wastes in tannery and footwear industry (2020-2022)
Ing. Tomáš Sáha, Ph.D.

FSR-ST-2020/005 – Strategická podpora tvorby znalostního potenciálu a přípravy lidských zdrojů pro malé specializované obuvnické firmy (2020-2022)
Ing. Tomáš Sáha, Ph.D.

CZ.02.2.69/0.0/0.0/19_073/0016941  Juniorské granty UTB ve Zlíně

  • JUNG-2020-019 – Zonal Personalised Footwear (2021-2023)
   MgA. Oldřich Vojta, DiS.

TJ02000125 – Projekt ZÉTA „Hi-tech materiál přizpůsobivý stavu dolních končetin“ (spolupráce se společností BAŤA, a.s., 5/2019-4/2021)
MgA. Zuzana Oharek Bahulová, Ph.D.

FSR-S/2020/UNI/001 – Tradice a budoucnost designu ve výrobě obuvi (2020-2021)
MgA. Juraj Šuška, Ph.D.

UNI1A/2020-21 – Předměty pro specializaci Výroba a konstrukce obuvi (1-6/2021)
Ing. Tomáš Sáha, Ph.D.

TP01010006 – Projekt GAMA 2 „Komercializace na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně II“ (2020-2022)
Ing. Miroslava Komínková, Ph.D.

  • Dílčí projekt  TP01010006 „Úprava receptury pro zvýšení adhezních vlastností pryže a odolnosti proti dynamickému oděru“ (6/2020-12/2021)
   Ing. Tomáš Sáha, Ph.D., Ing. Luděk Suchomel
  • Dílčí projekt  TP01010006 „Obnovitelná textilie na bázi biopolymeru pro svrškovou část obuvi“ (7/2020-12/2021)
   F. Asabuwa Ngwabebhoh, MSc, Ph.D.
  • Dílčí projekt  TP01010006 “Antibakteriální obuvnické materiály” (4/2021-12/2022)
   Ing. Oyunchimeg Zandraa, Ph.D.
  • Dílčí projekt  TP01010006 „Designový návrh volejbalového míče“ (6/2020-12/2020)
   Ing. Martina Černeková, Ph.D.

TG03010052 – Projekt GAMA „Komercializace na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně“ (2016-2019)
Ing. Miroslava Komínková, Ph.D.

  • Dílčí projekt  TG03010052 “Příprava filamentu pro 3D tisk podešví” (1/2018-12/2019)
   Ing. Tomáš Sáha, Ph.D.
  • Dílčí projekt  TG03010052  “Užití magnetického hydrogelu ve vložce obuvi” (6/2018-12/2019)
   doc. Nabanita Saha, M.Sc. Ph.D.

TJ01000142 – Projekt ZÉTA „Individuální zdravé obouvání“ (2018-2019)
Ing. Petra Barešová, Ph.D.

RVO/UNI/2017/001 – Pohodlné obouvání a certifikace (7-12/2017)
Ing. Tomáš Sáha, Ph.D., Ing. Ivana Bartoníková

Fakulty a součásti

Zavřít