Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Centrum výzkumu obouvání

Projekty

PROJEKTY

FSR-S/2020/UNI/001 Tradice a budoucnost designu ve výrobě obuvi, 2020–2021
MgA. Juraj Šuška

FSR-ST-2020/005 Strategická podpora tvorby znalostního potenciálu a přípravy lidských zdrojů pro malé a specializované obuvnické firmy, 2020–2023
Ing. Tomáš Sáha, Ph.D.

TJ02000125 Hi-tech materiál přizpůsobivý stavu chodidla, 2019–2021
MgA. Zuzana Bahulová, Ph.D.

10/1/2020/GAMA2 Úprava receptury pro zvýšení adhezních vlastností pryže a odolnosti proti dynamickému oděru, 2020–2021
Ing. Luděk Suchomel

01/1/2020/GAMA2 Designový návrh volejbalového míče, 2020
Ing. Martina Černeková, Ph.D.

06/1/2020/GAMA2 Obnovitelná textilie na bázi biopolymeru pro svrškovou část obuvi, 2020-2021
Asabuwa Ngwabebhoh Fahanwi, Ph.D.

Aktuální výstupy

Užitný vzor 34301 Pružný svršek holeňové obuvi

 

Fakulty a součásti

Zavřít