Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Organizační členění

Centrum polymerních systémů

O nás

Centrum polymerních systémů (CPS) je špičkovým vědeckým pracovištěm Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (UTB), které garantuje světové parametry pro výzkum polymerních systémů s využitím nejmodernějších technologií.

Od roku 2015 sídlí ve zcela novém objektu vyprojektovaném na míru v souladu s potřebami a zaměřením tohoto vědeckého centra. CPS se zaměřuje na materiálový výzkum a na něj navazující procesy.

Jeho výzkumné týmy se věnují základnímu i aplikovanému výzkumu. Výsledky jejich bádání nacházejí uplatnění v mnoha průmyslových odvětvích

 • v plastikářství
 • gumárenství
 • medicíně
 • kosmetice
 • potravinářství.

O projektu

Centrum polymerních systémů je realizováno díky stejnojmennému projektu (reg. č. CZ.1.05/2.1.00/03.0111) financovaného z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, spolufinancovaného Evropskou unií (85 %) a státním rozpočtem ČR (15 %).

Lidé

Centrum  zaměstnává  120  odborných  pracovníků,  z  čehož zhruba 25 % pochází ze zahraničí. Mnozí pracovníci CPS jsou celosvětově uznávanými odborníky v oboru a nositeli řady vynikajících světových ocenění. Odborná spolupráce probíhá s více než 40 institucemi v České republice. Přibližně stejný je i počet partnerů v zahraničí.

Výzkum

Výzkumné, vývojové a inovační aktivity centra směřují do oblastí

 • zpracovatelství plastů a pryže
 • nanomateriálů,
 • biorozložitelných polymerů,
 • antimikrobiálních modifikací,
 • magneto/elektroaktivních systémů,
 • povrchových úprav,
 • polymerní elektroniky,
 • vývoje senzorů
 • biomateriálů pro zdravotnické aplikace

Výzkumné programy

Od roku 2016 CPS realizuje dva doktorské studijní programy zaměřené na nanotechnologie a na biomateriály a biokompozity.

Spolupráce

Centrum polymerních systémů nabízí svou kapacitu při realizaci smluvního výzkumu na zakázku pro průmyslové partnery, řešení společných projektů výzkumu, vývoje a inovací s využitím dotačních titulů, řešení technických a technologických problémů praxe, zpracování analýz a odborných studií při využití moderní přístrojové techniky.

Centrum dále poskytuje poradenskou a konzultační činnost, realizaci odborných školení, workshopů a tematicky zaměřených konferencí. K tomuto účelu disponuje zázemím v podobě 2 seminárních místností s kapacitou 24 a 30 míst, přednáškovou místností s kapacitou 100 míst, místností s instalací 12 PC, místností pro pořádání videokonferencí s 12 místy a zasedací místnost, která má 26 míst.

Vstupní hala dále poskytuje kapacitu pro prezentace prostřednictvím banerů, posterů, stojanů s propagačními předměty a také zázemí pro občerstvení a diskuze účastníků.

Fakulty a součásti

Zavřít