Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Řešené projekty

Archiv projektů

Projekty Technologické agentury ČR

TP01010006 – Projekt GAMA 2 „Komercializace na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně II“ (2020-2022)
Ing. Miroslava Komínková, Ph.D.

  • Dílčí projekt  TP01010006 „Designový návrh volejbalového míče“ (6/2020-12/2020)
   Ing. Martina Černeková, Ph.D.
  • Dílčí projekt  TP01010006 „Obnovitelná textilie na bázi biopolymeru pro svrškovou část obuvi“ (7/2020-12/2021)
   F. Asabuwa Ngwabebhoh, MSc, Ph.D.
  • Dílčí projekt TP01010006 „Technologie zpracování plastových recyklátů a minerálních plniv pro přípravu kompozitního materiálu“ (6/2020-12/2021)
   Ing. Jaroslav Císař
  • Dílčí projekt  TP01010006 „Inovovaná konstrukce mikro-chrániček svazků optických kabelů“ (6/2020-12/2021)
   prof. Ing. Petr Slobodian, Ph.D.
  • Dílčí projekt  TP01010006 „Nová biologicky rozložitelná kompozice na bázi degradabilního polymeru s materiály přírodního původu“ (6/2020-12/2021)
   Ing. Martina Pummerová, Ph.D.
  • Dílčí projekt  TP01010006 „Úprava receptury pro zvýšení adhezních vlastností pryže a odolnosti proti dynamickému oděru“ (6/2020-12/2021)
   Ing. Tomáš Sáha, Ph.D., Ing. Luděk Suchomel
  • Dílčí projekt  TP01010006 „Ověření konceptu testovacího zařízení pro zrychlenou analýzu popisu stárnutí pryže“ (4/2021-12/2022)
   doc. Dr. Ing. Radek Stoček
  • Dílčí projekt  TP01010006 “Antibakteriální obuvnické materiály” (4/2021-12/2022)
   Ing. Oyunchimeg Zandraa, Ph.D.
  • Dílčí projekt  TP01010006 “Recyklace biologicky rozložitelného odpadu zpracováním pro pěstitelské aplikace” (6/2021-10/2022)
   RNDr. Eva Domincová Bergerová, Ph.D., Ing. Petra Dröhsler

FW01010588 – Projekt TREND “Filtry pro odstraňování biologicky aktivních molekul z pitné vody” (spolupráce s NEDFORM s.r.o., 2020-2022)

TH04020466 – Projekt EPSILON “REAKTIN – Dlouhovláknové kompozity pro sériovou výrobu” (spolupráce s 5M s.r.o.,  2019-2022)
doc. Ing. Tomáš Sedláček, Ph.D.

TJ02000125 – Projekt ZÉTA „Hi-tech materiál přizpůsobivý stavu dolních končetin“ (spolupráce s BAŤA, a.s., 5/2019-4/2021)
MgA. Zuzana Oharek Bahulová, Ph.D.

TJ02000269 – Projekt ZÉTA „Nanostrukturované filtrační materiály pro eliminaci arsenu z vod“ (spolupráce s VUT v Brně, 3/2019-2/2021)
RNDr. Eva Domincová Bergerová, Ph.D.

TH03020117 – Projekt EPSILON „Vodivé celulózové materiály pro antistatické a disipativní modifikace papírových a plastových výrobků“ (spolupráce s Centrem organické chemie s.r.o. a SYNPO, akciová společnost; 2018-2021)
prof. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D.

TH02020836Projekt EPSILON “Vývoj nových ekologicky šetrných obalů pro potravinářské aplikace se zvýšenou užitnou hodnotou” (spolupráce s BLATINIE, a.s.; 2017-2020)
prof. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D.

TJ01000142 – Projekt ZÉTA „Individuální zdravé obouvání“ (2018-2019)
Ing. Petra Barešová, Ph.D.

TJ01000329 – Projekt ZÉTA “ Senzoricky aktivní polymerní směsi obsahující produkty pokročilých extrakcí vybraných rostlin“ (2018-2019)
Ing. Martina Pummerová, Ph.D.

TJ01000330 – Projekt ZÉTA “ Nové stabilizátory pro plasty na bázi přírodních bioaktivních látek“ (2018-2019)
Ing. Anna Hurajová, Ph.D.

TG03010052 – Projekt GAMA „Komercializace na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně“ (2016-2019)
Ing. Miroslava Komínková, Ph.D.

  • Dílčí projekt  TG03010052 “Příprava filamentu pro 3D tisk podešví” (1/2018-12/2019)
   Ing. Tomáš Sáha, Ph.D.
  • Dílčí projekt  TG03010052 „Technologie použití recyklovaných plastů pro stavebně-dekorační prvky “ (6/2018-12/2019)
   Ing. Jaroslav Císař
  • Dílčí projekt  TG03010052 “Vývoj biorozložitelného materiálu se zlepšenými zpracovatelskými vlastnostmi” (6/2018-12/2019)
   Ing. Martina Pummerová, Ph.D.
  • Dílčí projekt  TG03010052 “Metodika hodnocení embryonálních roztoků” (6/2018-12/2019)
   Ing. Kateřina Vaculíková, Ph.D.
  • Dílčí projekt  TG03010052 “Senzor pro detekci amoniaku na bázi PANI” (12/2017-11/2018)
   prof. Ing. Petr Slobodian, Ph.D.
  • Dílčí projekt  TG03010052  “Inkjet tištěné mikrosuperkondenzátory pro elektroniku” (6/2018-12/2019)
   Tatiana Babkova, MSc., Ph.D.
  • Dílčí projekt  TG03010052  “Užití magnetického hydrogelu ve vložce obuvi” (6/2018-12/2019)
   doc. Nabanita Saha, M.Sc. Ph.D.
  • Dílčí projekt  TG03010052  “Gelový přípravek na polymerní bázi s obsahem mumia” (1/2018-12/2019)
   Ing. Oyunchimeg Zandraa, Ph.D.
  • Dílčí projekt  TG03010052 “Aditivum pro hygienizaci zpracovatelských procesů polymerních recyklátů a pryží” (1/2017-6/2018)
   Ing. Anna Hurajová, Ph.D., Ing. Pavel Kucharczyk, Ph.D.

TE02000006 –Projekt Centra kompetence „Centrum alternativních ekologicky šetrných vysoce účinných antimikrobiálních prostředků pro průmyslové aplikace“ (konsorcium s SYNPO, akciová společnost, Centrum organické chemie s.r.o., Fatra, a.s., Státní zdravotní ústav se sídlem v Praze, Univerzita Palackého v Olomouci, INOTEX spol. s r.o. a Biomedica, spol. s r. o.; 2014-2019)
prof. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D.

TE01020216 – Projekt Centra kompetence „Centrum pokročilých polymerních a kompozitních materiálů“ (konsorcium s Fatra, a.s., SPUR a.s., Polycasa s.r.o., Zlín Precision s.r.o. a 5M s.r.o.; 2012-2019)
doc. Ing. Tomáš Sedláček, Ph.D.

 

Projekty Grantové agentury ČR

GA20-28732S – Koloidní systémy pro topické formulace. Pickeringovy emulze a koloidy na bázi polymerů. (2020-2022)
prof. Ing. Petr Humpolíček, Ph.D.

GA19-23513S – Nové elektroluminiscenční materiály: Borohydridové klastry v tenkých polymerních vrstvách v elektrickém poli (2019-2021)
doc. Ing. et Ing. Ivo Kuřitka, Ph.D. et Ph.D.

GA19-23647S – Výzkum korelace mezi distribucí kationů, velikostí částic a fyzikálních vlastností inteligentních spinel-feritových nanomateriálů (2019-2021)
M.Sc. Raghvendra Singh Yadav, Ph.D.

GA19-17457S – Výroba a analýza flexibilních piezoelektrických vrstev pro chytré strojírenství (spolupráce s VUT v Brně, 2019-2021)
Ing. Miroslav Mrlík, Ph.D.

GA19-16861S – Interakce biomateriálů s kmenovými buňkami v simulovaných in vivo podmínkách (spolupráce s Masarykovou univerzitou, 2019-2021)
prof. Ing. Petr Humpolíček, Ph.D.

GA17-05095S – Biomimetické materiály na bázi vodivých polymerů (spolupráce s Ústavem makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i; 2017-2019)
prof. Ing. Petr Humpolíček, Ph.D.

GA17-05318S – Od konjugovaných polymerů odvozené materiály jako luminescenční chemosenzory (spolupráce s Univerzitou Karlovou, 2017-2019)
prof. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D.

GA17-24730S – Nové magnetoreologické elastomery na bázi modifikovaných magnetických plniv  (2017-2019)
doc. Ing. Sedlačík Michal, Ph.D.

GA17-10813S – Nové plazmové polymery s laditelnou stabilitou a permeabilitou (spolupráce s Univerzitou Karlovou/Matematicko-fyzikální fakultou, 2017-2021)
doc. Ing. Marián Lehocký, Ph.D.

GA16-05961S – Pokročilé nosiče platinových léčiv (spolupráce s Masarykovou univerzitou/Středoevropským technologickým institutem, 2016-2018)
Mgr. Jan Vícha, Ph.D.

GJ16-20361Y – Inteligentní systémy na bázi modifikovaných částic grafen oxidu (2016-2018)
Ing. Miroslav Mrlík, Ph.D.

 

Projekty Ministerstva průmyslu a obchodu ČR

FV40377 – Výzkum a vývoj nosičů z biokompatibilního materiálu pro řízené uvolňování a transport léčiv do rohovky (spolupráce s GEMINI oční klinika a.s., 2019-2022)
Ing. Pavel Urbánek, Ph.D.

FV30048 – Nová aditiva pro multifunkční modifikaci polymerních povrchů (spolupráce se Synthesia, a.s., Centrum organické chemie s.r.o. a Univerzita Pardubice, 2018-2021)
prof. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D.

FV10756 – Vývoj nových polymerních nosičů pro přírodní bioaktivní látky v submikro a nanoformách (spolupráce s MVDr. Jiřím Pantůčkem, 9/2016-6/2020)
prof. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D.

FR-TI3/424 – Elektroluminiscenční folie pro bezpečnostní interiérové osvětlení (spolupráce s NWT a.s., 2011-2014)

FV20088 – Vývoj nových receptur za účelem modifikace asfaltových směsí při využití recyklátu polyvinylbutyralu (spolupráce s SKLOPAN LIBEREC, a.s., 2017-2019)
doc. Ing. Tomáš Sedláček, Ph.D.

Evropský fond pro regionální rozvoj – OP PIK

CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_107/0012417 – MIOMOVE (spolupráce s HD GEO s.r.o., 12/2017-5/2021)
prof. Ing. Petr Slobodian, Ph.D.

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004549 – Nehořlavé systémy dle EN 45545 pro výrobu kompozitů (spolupráce s 5M s.r.o.,  2015-2020)
doc. Ing. Michal Sedlačík, Ph.D.

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0005090 – Stenopeický otvor pro korekci presbyopie (spolupráce s GEMINI oční klinika a.s., 2015-2019)
doc. Ing. et Ing. Ivo Kuřitka, Ph.D. et Ph.D.

 

Projekty Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR

LTT20005 – Spolupráce s asociací EASE na vývoji hybridního superkapacitoru (2020-2022)
prof. Ing. Petr Sáha, CSc., dr. h. c.

LTAUSA19066 – Studium polymerních memristorů založených na metakrylátových polymerech s karbazolovými bočními skupinami (spolupráce s Ústavem makromomekulární chemie AV ČR, v.v.i.; 2020-2022)
prof. Ing. Jarmila Vilčáková, Ph.D.

8J20PL026 – Biorozložitelné polymerní nanokompozitní systémy se zlepšenými tepelnými a mechanickými vlastnostmi (2020-2022)
Ing. Martina Pummerová, Ph.D.

8X20041 – Návrh a příprava multifunkčních magnetických nanočástic pro detekci rakovinných buněk (2020-2021)
prof. Ing. Jarmila Vilčáková, Ph.D.

8JPL19031 – Vývoj nových aditiv pro termoplastické zpracování biorozložitelných polymerů (2019-2021)
prof. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D.

LTAB19019 – Příprava nano- a mikro-strukturovaných materiálů pomocí samo-organizovaných proteinových fibrilárních systémů (2019-2021)
Ing. Antonín Minařík, Ph.D.

LO1504 – Centrum polymerních systémů plus (2015-2020)
prof. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D.

Strukturální fondy EU – OP VVV

CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008464 – Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků UTB ve Zlíně (2018-2022)
prof. Ing. Petr Sáha, CSc.

CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014623 – Institucionální kvalita a rozvoj strategie vědy na UTB ve Zlíně (2020-2023)
doc. PhDr. Ing. Aleš Gregar, CSc.

CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006243 – Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj UTB ve Zlíně (2017-2022)
prof. Ing. Vladimír Vašek, CSc.

CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002720 – Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů na UNI (2017-2021)
doc. Ing. et Ing. Ivo Kuřitka, Ph.D. et Ph.D.

UNI1A/2019 – Tvorba nového předmětu „Rubber chemistry“ (2019)
doc. Dr. Ing. Radek Stoček

UNI2A/2019 – Příprava návodů pro laboratorní cvičení z předmětu Lomové chování polymerů (2019)
Ing. Ondřej Kratina, Ph.D.

UNI3A/2019 – Zvyšování odborných kompetencí studentů doktorských studijních programů v technicky zaměřených oborech (2019)
doc. Ing. et Ing. Kuřitka Ivo, Ph.D. et Ph.D.

 

Interní rozvojové projekty

RP/CPS/2020/001 – Chytré nosiče pro tkáňové inženýrství (2020-2021)
prof. Ing. Petr Humpolíček, Ph.D.

RP/CPS/2020/002 – Environmentální materiály a technologie pro bezpečnou a udržitelnou společnost (2020-2021)
prof. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D.

RP/CPS/2020/003 – Progresivní postupy zpracování polymerních materiálů a plněných polymerních systémů (2020-2021)
doc. Ing. Tomáš Sedláček, Ph.D.

RP/CPS/2020/004 – Experimentální přístup k popisu složek disipační energie v těsném okolí čela trhliny pryže při jejím zatěžování (2020-2021)
doc. Dr. Ing. Radek Stoček

RP/CPS/2020/005 – Energetické a kompozitní materiály a zařízení (2020-2021)
prof. Ing. Petr Sáha, CSc.

RP/CPS/2020/006 – Smart nanomateriály: od základů k aplikaci (2020-2021)
doc. Ing. et Ing. Kuřitka Ivo, Ph.D. et Ph.D.

 

Projekty interní grantové agentury

GA/CPS/2022/001 Příprava pokročilých biomateriálů a jejich použití
Ing. Eliška Daďová

IGA/CPS/2022/002 Příprava a charakterizace pokročilých nanokompozitních systémů
Ing. Alžběta Dúbravová

IGA/CPS/2022/003 Pokročilé využití reziduálních materiálů ze zemědělské produkce
Ing. Jakub Klaban

IGA/CPS/2022/004 Magneticko-responzivní systém
Andrei Munteanu, M.Sc.

IGA/CPS/2022/005 Vliv funkčních plniv na vybrané zpracovatelské vlastnosti polymerních systémů
Ing. Danila Gorgol

IGA/CPS/2022/006 Syntéza biomineralizovaného nanomateriálu na bázi grafenu pro zdravotnictví
Adam Aberra Challa

IGA/CPS/2019/001 – Vliv mechanicko-chemického stárnutí na hodnotu minimální energie potřebné pro růst trhliny v pryži
Ing. Aleš Machů

IGA/CPS/2019/002 – Nadmolekulární struktura větveného polypropylenu
Ing. Adriana Ryzí

IGA/CPS/2019/003 – Hydrogelové lešení na bázi bakteriální celulózy naplněné fosforečnanem vápenatým
Probal Basu, M.Sc.

IGA/CPS/2019/004 – Biologické vlastnosti materiálů
Mgr. Jan Vajďák

IGA/CPS/2019/005 – Vliv organických materiálů na efektivitu inteligentních systémů
Ing. Josef Osička

IGA/CPS/2019/006 – Polymerní kompozity pro bioaplikace
Ing. Monika Strašáková

IGA/CPS/2019/007 – Vývoj a studium vodivých nanokompozitních materiálů pro elektronické a elektrotechnické aplikace
Ing. Marek Jurča

IGA/CPS/2019/008 – Biopolymerní hydrogelové obaly s antimikrobiálními vlastnostmi
Smarak Bandyopadhyay, M.Sc.

IGA/CPS/2019/009 – Výroba kombuchové kůže s využitím odpadních biomateriálů
Hau Trung Nguyen, M.Sc.

IGA/CPS/2019/010 – Systém na bázi polymerních elastických kompozitů pro monitorování lidského dechu s provázáním na mobilní aplikaci
Ing. Romana Daňová

 

Fakulty a součásti

Zavřít