Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Archiv projektů

Projekty TAČR

Projekty Technologické agentury ČR

TP01010006 – Projekt GAMA 2 „Komercializace na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně II“ (2020-2022)
Ing. Miroslava Komínková, Ph.D.

  • Dílčí projekt  TP01010006 „Designový návrh volejbalového míče“ (6/2020-12/2020)
   Ing. Martina Černeková, Ph.D.
  • Dílčí projekt  TP01010006 „Obnovitelná textilie na bázi biopolymeru pro svrškovou část obuvi“ (7/2020-12/2021)
   F. Asabuwa Ngwabebhoh, MSc, Ph.D.
  • Dílčí projekt TP01010006 „Technologie zpracování plastových recyklátů a minerálních plniv pro přípravu kompozitního materiálu“ (6/2020-12/2021)
   Ing. Jaroslav Císař
  • Dílčí projekt  TP01010006 „Inovovaná konstrukce mikro-chrániček svazků optických kabelů“ (6/2020-12/2021)
   prof. Ing. Petr Slobodian, Ph.D.
  • Dílčí projekt  TP01010006 „Nová biologicky rozložitelná kompozice na bázi degradabilního polymeru s materiály přírodního původu“ (6/2020-12/2021)
   Ing. Martina Pummerová, Ph.D.
  • Dílčí projekt  TP01010006 „Úprava receptury pro zvýšení adhezních vlastností pryže a odolnosti proti dynamickému oděru“ (6/2020-12/2021)
   Ing. Tomáš Sáha, Ph.D., Ing. Luděk Suchomel
  • Dílčí projekt  TP01010006 „Ověření konceptu testovacího zařízení pro zrychlenou analýzu popisu stárnutí pryže“ (4/2021-12/2022)
   doc. Dr. Ing. Radek Stoček
  • Dílčí projekt  TP01010006 “Antibakteriální obuvnické materiály” (4/2021-12/2022)
   Ing. Oyunchimeg Zandraa, Ph.D.
  • Dílčí projekt  TP01010006 “Recyklace biologicky rozložitelného odpadu zpracováním pro pěstitelské aplikace” (6/2021-10/2022)
   RNDr. Eva Domincová Bergerová, Ph.D., Ing. Petra Dröhsler

FW01010588 – Projekt TREND “Filtry pro odstraňování biologicky aktivních molekul z pitné vody” (spolupráce s NEDFORM s.r.o., 2020-2022)

TH04020466 – Projekt EPSILON “REAKTIN – Dlouhovláknové kompozity pro sériovou výrobu” (spolupráce s 5M s.r.o.,  2019-2022)
doc. Ing. Tomáš Sedláček, Ph.D.

TJ02000125 – Projekt ZÉTA „Hi-tech materiál přizpůsobivý stavu dolních končetin“ (spolupráce s BAŤA, a.s., 5/2019-4/2021)
MgA. Zuzana Oharek Bahulová, Ph.D.

TJ02000269 – Projekt ZÉTA „Nanostrukturované filtrační materiály pro eliminaci arsenu z vod“ (spolupráce s VUT v Brně, 3/2019-2/2021)
RNDr. Eva Domincová Bergerová, Ph.D.

TH03020117 – Projekt EPSILON „Vodivé celulózové materiály pro antistatické a disipativní modifikace papírových a plastových výrobků“ (spolupráce s Centrem organické chemie s.r.o. a SYNPO, akciová společnost; 2018-2021)
prof. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D.

TH02020836Projekt EPSILON “Vývoj nových ekologicky šetrných obalů pro potravinářské aplikace se zvýšenou užitnou hodnotou” (spolupráce s BLATINIE, a.s.; 2017-2020)
prof. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D.

TJ01000142 – Projekt ZÉTA „Individuální zdravé obouvání“ (2018-2019)
Ing. Petra Barešová, Ph.D.

TJ01000329 – Projekt ZÉTA “ Senzoricky aktivní polymerní směsi obsahující produkty pokročilých extrakcí vybraných rostlin“ (2018-2019)
Ing. Martina Pummerová, Ph.D.

TJ01000330 – Projekt ZÉTA “ Nové stabilizátory pro plasty na bázi přírodních bioaktivních látek“ (2018-2019)
Ing. Anna Hurajová, Ph.D.

TG03010052 – Projekt GAMA „Komercializace na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně“ (2016-2019)
Ing. Miroslava Komínková, Ph.D.

  • Dílčí projekt  TG03010052 “Příprava filamentu pro 3D tisk podešví” (1/2018-12/2019)
   Ing. Tomáš Sáha, Ph.D.
  • Dílčí projekt  TG03010052 „Technologie použití recyklovaných plastů pro stavebně-dekorační prvky “ (6/2018-12/2019)
   Ing. Jaroslav Císař
  • Dílčí projekt  TG03010052 “Vývoj biorozložitelného materiálu se zlepšenými zpracovatelskými vlastnostmi” (6/2018-12/2019)
   Ing. Martina Pummerová, Ph.D.
  • Dílčí projekt  TG03010052 “Metodika hodnocení embryonálních roztoků” (6/2018-12/2019)
   Ing. Kateřina Vaculíková, Ph.D.
  • Dílčí projekt  TG03010052 “Senzor pro detekci amoniaku na bázi PANI” (12/2017-11/2018)
   prof. Ing. Petr Slobodian, Ph.D.
  • Dílčí projekt  TG03010052  “Inkjet tištěné mikrosuperkondenzátory pro elektroniku” (6/2018-12/2019)
   Tatiana Babkova, MSc., Ph.D.
  • Dílčí projekt  TG03010052  “Užití magnetického hydrogelu ve vložce obuvi” (6/2018-12/2019)
   doc. Nabanita Saha, M.Sc. Ph.D.
  • Dílčí projekt  TG03010052  “Gelový přípravek na polymerní bázi s obsahem mumia” (1/2018-12/2019)
   Ing. Oyunchimeg Zandraa, Ph.D.
  • Dílčí projekt  TG03010052 “Aditivum pro hygienizaci zpracovatelských procesů polymerních recyklátů a pryží” (1/2017-6/2018)
   Ing. Anna Hurajová, Ph.D., Ing. Pavel Kucharczyk, Ph.D.

TE02000006 –Projekt Centra kompetence „Centrum alternativních ekologicky šetrných vysoce účinných antimikrobiálních prostředků pro průmyslové aplikace“ (konsorcium s SYNPO, akciová společnost, Centrum organické chemie s.r.o., Fatra, a.s., Státní zdravotní ústav se sídlem v Praze, Univerzita Palackého v Olomouci, INOTEX spol. s r.o. a Biomedica, spol. s r. o.; 2014-2019)
prof. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D.

TE01020216 – Projekt Centra kompetence „Centrum pokročilých polymerních a kompozitních materiálů“ (konsorcium s Fatra, a.s., SPUR a.s., Polycasa s.r.o., Zlín Precision s.r.o. a 5M s.r.o.; 2012-2019)
doc. Ing. Tomáš Sedláček, Ph.D.

Fakulty a součásti

Zavřít