Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Aktuality a akce

Zlínský region vstupuje do energetického výzkumu

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) byla přijata do konsorcia Evropské aliance pro energetický výzkum (EERA).UTB byla dne 17. dubna 2020 přijata do konsorcia Evropské aliance pro energetický výzkum (EERA) v podprogramu Skladování energie v on-line hlasování valné hromady. UTB bude spolupracovat na výzkumu pokročilých energetických materiálů, zařízení a technologií pro elektrochemické skladování energie. Bude rovněž zapojena do dalších navazujících oblastí jako jsou sociálně-ekonomické aspekty energetiky.Účastí v programech EERA jsou ovlivňovány priority evropského výzkumu v energetice.„UTB se tak zařadí mezi excelentní výzkumné instituce EU a otevírají se jí další možnosti účasti v mezinárodních projektech programů Horizon 2020 a Horizon Europe,“ vysvětluje prof. Petr Sáha, ředitel Univerzitního Institutu UTB. Členství v této alianci má za cíl posílit české kapacity ve výzkumu nízkouhlíkové a bezpečné energie a podpořit mezinárodní působnost UTB.Evropská aliance pro energetický výzkum je klíčovým hráčem strategického plánu Evropské unie pro energetické technologie a přechodu na čistou energii (SET-plan). Představuje největší komunitu pro energetický výzkum v Evropě. Jedná se o sdružení založené na členství a sdružuje 250 univerzit a veřejných výzkumných středisek ve 30 zemích. „Společné výzkumné programy Evropské aliance pro energetický výzkum pokrývají celou řadu nízkouhlíkových technologií jakož i systémová a průřezová témata. Tímto krokem se zlínský region připojuje ke strategickému směru energetického výzkumu,“ podotýká Viera Pechancová, projektová manažerka Univerzitního institutu.

Detail článku
věda a výzkum

Univerzita vyvinula se společností Spur nanomateriál, který zachytí koronavir

CPS

Mimořádné opatření

Zlínské Centrum výzkumu obouvání získalo ocenění na Tchaj-Wanu

Vzdělávání maximálně propojené s praxí. UTB navštívil vicepremiér a ministr průmyslu Karel Havlíček

Centrum výzkumu obouvání hostilo Bata Innovation Camp

Senát Parlamentu ČR ocenil profesora Petra Sáhu

Open Science

Monica Pignal navštívila Centrum výzkumu obouvání

Zobrazit archiv

Fakulty a součásti

Zavřít