Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Zpět

Letní škola v Centru polymerních systémů přilákala odborníky na pryž

Ve dnech 17. – 21. června 2024 se v Centru polymerních systémů (CPS) Univerzity Tomáše Bati (UTB) ve Zlíně koná letní škola zaměřená na téma Pryž „Udržitelný materiál budoucnosti“. Tato výuka je zaměřena výhradně na studenty doktorských studijních programů. Účastní se jí 36 doktorandů z 13 různých evropských univerzit a výzkumných institucí včetně Centra polymerních systémů, kteří se zabývají gumárenským výzkumem.

„Tato naše letní škola navazuje na předchozí úspěšně organizované letní školy v minulosti, kdy poslední proběhla v roce 2023 na German Institute for Rubber Technologies v Německo, a které jsme se zúčastnili jako hosté. Stalo se pravidlem, že studenti jsou doprovázeni svými školiteli a nejinak je to i na naší letní škole. Proto máme tu čest přivítat zde na u nás na Centru polymerních systémů 17 předních celosvětově uznávaných univerzitních pedagogů se svými studenty,“ sdělil garant výzkumné skupiny Gumárenské technologie doc. Radek Stoček.

„Věříme, že letní škola poskytne mnoho zajímavých vědeckých podnětů jak pro studenty, tak budou navázána nová vědecká partnerství pro budoucí výzkum v oblasti gumárenství a ve výzkumu pryže jako udržitelného materiálu budoucnosti,“ dodal doc. Radek Stoček.

Letní školy se v Centru polymerních systémů účastní následující univerzity a instituce:

– German Institute for Rubber Technologies, Hannover, Německo

– Leibniz Institut fuer Polymerforschung in Dresden, Drážďany, Německo

– University of Twente, Twente, Nizozemí

– Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bratislava, Slovensko

– Queen Mary University of London, Londýn, Velká Británie

– Institute of Polymer Science and Technology,Madrid, Španělsko

– Lodz University of Technology, Lodž, Polsko

– Tampere University of Applied Sciences, Tampere, Finsko

– Polymer Competence Center Leoben, Leoben, Rakousko

– Politecnico di Milano, Milán, Itálie

– Elanova, Paříž, Francie

– Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha, Česká republika

 

Fakulty a součásti

Zavřít