Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Zpět

Užitečné spojení polymerů a Cyrilometodějské stezky v Římě

Ředitel Centra polymerních systémů (CPS) Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, prof. Vladimír Sedlařík, se zúčastnil jednání konsorcia mezinárodního projektu Agroecology (program Horizon Europe), které se uskutečnilo koncem května v Římě.

Jedním z pilířů ekologické transformace zemědělství a zmírňování dopadů klimatických změn jsou nové materiály pro udržení vody v krajině nebo záchyt nežádoucích škodlivin, kterými se CPS dlouhodobě zabývá. Shodou okolností jednala ve stejném čase delegace zástupců Zlínského kraje vedená náměstkem hejtmana Lubomírem Traubem ve věci prezentace projektu Evropské kulturní stezky svatých Cyrila a Metoděje a prohloubení spolupráce mezi krajem a městem Řím a regionem Lazio. Tato náhodná termínová shoda obou jednání vedla ke spontánnímu propojení, které vyústilo ve společná jednání na velvyslanectví České republiky ve Vatikánu a Itálii, kde bylo prezentováno CPS společně s Univerzitou Tomáše Bati a její přínos pro rozvoj regionu.

Dále se náhodně spojená delegace prezentovala vrcholným představitelům města Řím v čele s místostarostou panem Pierluigi Sannou. Během prezentace byly představeny oblasti další spolupráce, na kterých je oboustranný zájem se podílet, a které jsou součástí strategických rozvojových plánů CPS. Patří mezi ně zejména výzkum v oblasti materiálů pro letecký průmysl a kosmické aplikace. Další oblasti možného prohloubení spolupráce, o které měli italští zástupci zájem, se týkaly kyberbezpečnosti, zemědělství a potravinářského průmyslu. Společně s delegací Zlínského kraje a Technologického inovačního centra prezentoval CPS prof. Sedlařík také na půdě inovačního centra Lazio Innova. V rámci budoucí spolupráce je plánována aktivní prezentace centra na Greentech Global Forum, které se v Římě uskuteční v polovině září. „Říká se, že náhodná setkání bývají nejlepší. Zde to platí dvojnásob. Domnívám se, že deklarace vzájemné spolupráce mezi krajem a univerzitou zanechala v Itálii dojem a otevře nám dveře k novým partnerstvím v oblasti výzkumu a vývoje pokročilých materiálů pro letecký průmysl a kosmické aplikace, ve kterých patří Itálie mezi nejlepší v Evropě. Pozvání na aktivní prezentaci na světovém fórum Greentech beru jako odrazový můstek pro rozvoj centra a kraje, kterého hodláme využít,“ uvádí prof. Vladimír Sedlařík, ředitel CPS.

 

Fakulty a součásti

Zavřít