Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Zpět

Veletrh vědy 2024

Také letos se zúčastnila Univerzita Tomáše Bati (UTB) ve Zlíně vědecké události roku – Veletrhu vědy 2024. Ten začal na pražském výstavišti PVA EXPO Praha Letňany 30. května 2024 a trval do soboty 1. června. Tuto největší populárně – naučnou akci u nás pořádá Akademie věd České republiky.

Na Veletrhu vědy se letos prezentovalo vědecké pracoviště univerzity – Centrum polymerních systémů (CPS) a také Centrum výzkumu obouvání (CVO) Univerzitního institutu (UI).

Centrum polymerních systémů (CPS) je špičkové výzkumné pracoviště aktivně působící ve výzkumu a vývoji v oblasti zpracovatelství plastů a pryží, materiálového inženýrství a dalších chemicko-technologických oborech. Centrum polymerních systémů představilo tak své možnosti spolupráce s firmami a institucemi se zaměřením na aplikovaný i základní výzkum. Na stánku nalezli malí i velcí zájemci celou řadu zajímavých ukázek, těšit se mohli na polymery formou hry, a to populární „výrobu slizu“, organické LED diody či ukázku polymerních generátorů. Zájemcům byly poskytnuty informace o přístrojovém vybavení CPS a o možnostech vzájemné spolupráce.

Nově se letos na veletrhu představilo také Centrum výzkumu obouvání UTB, které je výzkumnou jednotkou s celosvětovou působností pro výzkum, vývoj a testování obuvnických materiálů, technologií a designu. Základní filozofií centra je navrhovat zdravou, funkční a komfortní obuv, která bude splňovat požadavky dnešních zákazníků. V oblasti technologické se centrum zaměřuje na vývoj a výzkum nových materiálů pro obuvnický průmysl především v oblasti 3D a 4D technologií, hi-tech materiálů a smart inovací. Všechny inovace korespondují s nejnovějšími trendy v oblasti obuvnictví a eco-friendly důrazem na produkt i samotný výrobní proces. Na stánku se návštěvníci dozvěděli více o inovativním a udržitelném způsobu výroby obuvi a mohli si výrobu obuvi také vyzkoušet.

Veletrh vědy 2024 trval v Praze tři dny. Během nich mohli návštěvníci ve dvou halách navštívit více než stovku nejrůznějších expozic. Organizátoři připravili také pestrý doprovodný program, konaly se přednášky, science show a besedy. Zájem o Veletrh vědy každý rok roste, letos se na pražské výstaviště v Letňanech přišlo podívat přes 58 tisíc návštěvníků, což je dosavadní rekord.

Do největší populárně – naučné akce se zapojují nejen ústavy Akademie věd ČR, ale také univerzity, firmy a další instituce.

Fakulty a součásti

Zavřít