Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Zpět
věda a výzkum

Vědci popsali chemické důsledky speciální teorie relativity v jaderné magnetické rezonanci

Tým vědců z vědecko-výzkumného centra CEITEC Masarykovy univerzity shrnul současné poznatky o relativistických vlivech těžkých atomů na rezonanční frekvence sousedních lehkých atomů v magnetické rezonanci.

Nejčerstvější novinky z oboru a komplexní přehled poznatků autorského vědeckého týmu, jehož členem je také Jan Vícha z Centra polymerních systémů UTB ve Zlíně, publikoval prestižní vědecký časopis Chemical Reviews (IF 52.850). Článek, který si vysloužil umístění na titulní straně časopisu, popisuje chemické sloučeniny a materiály napříč celou periodickou tabulkou prvků, sjednocuje pojmy relativistického působení sousedních atomů v magnetické rezonanci a vysvětluje jejich chování. Pochopení těchto relativistických účinků je zcela klíčové pro vědce ve fyzikálních, materiálních i biologických oborech.

Přečtěte si tiskovou zprávu CEITEC a související článek na TechFocus.cz.

Fakulty a součásti

Zavřít