Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Zpět
studium

Studenti obuvnického designu mají v Centru výzkumu obouvání nové laboratoře

Studenti Fakulty multimediálních komunikací, konkrétně ateliéru obuvnického designu, dostanou od tohoto semestru nové obuvnické laboratoře v prostorách Centra výzkumu obouvání na Univerzitním institutu UTB ve Zlíně.

Původní laboratoře byly umístěny na Fakultě technologické již v nevyhovujících prostorách. Po dohodě s FT a FMK byly vybudovány  nové laboratoře v prostorách Centra výzkumu obouvání. Propojení výzkumu a výuky  přiblíží studentům designu v daleko větší míře praktické požadavky na výrobu současné obuvi. Cílem  je připravovat studenty na  individuální výrobu obuvi v malých specializovaných firmách, které budou vznikat na evropském trhu. V centru se studenti seznámí s klasickými i novými typy obuvnických materiálů a zejména s novými druhy technologií, které jsou založeny na přenosu obrazu chodidla do 3D tiskárny. Obuvnické dílny povede Ing. Martina Černeková, PhD. , s pomocí Radky Štefkové z FMK.

Předpokládá se, že se v roce 2021 otevře na fakultě technologické bakalářský studijní program s názvem Technologie a konstrukce obuvi, který se bude vyučovat v prostorách  Centra výzkumu obouvání. V průběhu několika příštích let by tak mohl být dostatek absolventů, kteří přispějí k obnově obuvnickému průmyslu.

Fakulty a součásti

Zavřít