Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Zpět

Senát Parlamentu ČR ocenil profesora Petra Sáhu

Prof. Ing. Petr Sáha, CSc., emeritní rektor Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, obdržel stříbrnou pamětní medaili Senátu Parlamentu České republiky. V předvečer státního svátku Dne české státnosti ji převzal z rukou předsedy Senátu Jaroslava Kubery. Jde o ocenění, které předseda Senátu uděluje každý rok u příležitosti 28. září osobnostem z řad vědců, umělců, sportovců a dalších osobností vynikajících ve svých oborech.

Prof. Sáha byl zakladatelem a dlouholetým rektorem (2001-2007, 2010-2018) zlínské univerzity. Působí též na mezinárodní scéně jako profesor na řadě univerzit (East China University of Science and Technology, Clemson Univesity v USA, Tribhuvan University v Káthmándú). Po odborné stránce se profesor Sáha specializuje na výzkum v oblasti materiálového inženýrství energetických materiálů, biokompozitů a medicínských polymerů. Je autorem desítek odborných publikací a konferenčních příspěvků. Taktéž je původcem nebo spolupůvodcem řady udělených patentů, užitných vzorů, prototypů a průmyslových vzorů. V současné době působí na pozici prorektora pro tvůrčí činnosti UTB ve Zlíně. Významně se podílí na formování strategie směřování českého vysokého školství prostřednictvím aktivního členství v nejrůznějších expertních komisích a vědeckých radách technicky zaměřených českých vysokých škol.

 

Fakulty a součásti

Zavřít