Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Zpět

Návštěva z Mongolska

Na Centrum polymerních systémů zavítala ve středu 8. února 2023 delegace z Mongolska. Misi uspořádala Charita ČR, která mimo jiné působí také právě v Mongolsku.

V rámci projektu „Sustainable Plastic Recycling in Mongolia“ podporovaného mj. Evropskou komisí připravila  studijní cestu zástupců malých a středních podniků v oblasti recyklace plastů.  Cílem bylo seznámení s osvědčenými postupy a příklady dobré praxe v této oblasti u nás a také v Německu. Nakládání s odpady je v Mongolsku jeden z klíčových problémů v důsledku urbanizace, industrializace a zvýšené spotřeby. Zaměstnancům mongolských recyklačních podniků často schází znalosti o osvědčených a moderních postupech. V roce 2017 byl vydán nový zákon o odpadech, ale dosud nebyla nalezena a zavedena udržitelná řešení. Byla přijata národní strategie a akční plán pro nakládání s odpady, které zdůrazňují nutnost zajistit řádné nakládání s pevnými odpady, usilovat o environmentálně šetrné technologie a přístupy, vest veřejnost ke změně chování směrem k přijetí zásad 3R a zvyšovat společenskou odpovědnost občanů a podniků. Delegaci provedl ředitel CPS prof. Vladimír Sedlařík, účastníkům představil centrum, jednotlivé laboratoře i technologickou halu a společně hovořili o možnostech budoucí spolupráce.

 

Fakulty a součásti

Zavřít