Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Zpět
studium

Na Centrum výzkumu obouvání nastupuje první student doktorských studií

Do prvního ročníku doktorského studia nastupuje MgA. et Bc. Oldřich Vojta, DiS., první student, který bude na Univerzitním Institutu – v  Centru výzkumu obouvání – řešit  doktorskou prací zaměřenou na vývoj speciální “smart” obuvi. 

Úkolem Olřicha bude navrhnout a připravit obuv, která bude při odvalování chodidla generovat elektrickou energii. Nahromaděná energie poputuje do superkapacitátoru, který bude zásobovat vysilač pro online aplikace. Cílem bude, aby obuv byla energeticky nezávislá. Jako první aplikace bude  zdravotní diabetická  obuv, která bude snímat  teplotu chodidla. Vzhledem k tomu, že diabetici mají omezenou citlivost chodidel, může být nový návrh velmi užitečný. Další aplikaci mohou představovat dětské boty, které budou maminkám vysílat údaje o teplotě dětských chodidel do mobilu.

MgA. et Bc. Oldřich Vojta, DiS. je absolventem Fakulty multimediálních komunikací, kde obhájil práci zaměřenou na chytrou senzorovou obuv. Dlouhodobě pracovně pobýval v Číně, kde získal cenné zkušenosti, které může nyní uplatnit při řešení své doktorské práce.

Jeho  studium bude realizováno ve spolupráci s Fakultou technologickou, která má na danou tématiku akreditaci.

Přejeme Oldřichovi  hodně úspěchu.

Fakulty a součásti

Zavřít