Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Zpět

Malajsie a spolupráce s Centrem polymerních systémů

Dne 20. 10. 2023 se v Centru polymerních systémů uskutečnilo pracovní jednání se zástupci Malaysia-Japan International Institute of Technology, Universiti Teknologi Malaysia a Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického Brno, které za UTB vedl a koordinoval prof. Ing. Michal Sedlačík, Ph.D. Na jednání byla diskutována dosavadní spolupráce v oblasti magnetoreologických systémů, tedy systémů řízeně měnící svoji tuhost v přítomnosti vnějšího magnetického pole, a možnosti jejího dalšího rozvíjení formou publikačních, projektových a výměnných aktivit. Výstupem jednání byla dohoda na Memorandu o spolupráci mezi Universiti Teknologi Malaysia a Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně. V následujících dvou měsících se na výzkumných činnostech v oblasti magnetoreologických pěn bude na Centru polymerních systémů podílet také studentka doktorského studia z Universiti Teknologi Malaysia.

Fakulty a součásti

Zavřít