Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Zpět

Centrum polymerních systémů získalo prestižní ocenění HR Award

Centrum polymerních systémů Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně získalo prestižní ocenění HR Award, čímž se zařadilo mezi necelou desítku špičkových výzkumných pracovišť v České republice, které se aktuálně tímto oceněním mohou pyšnit.

Certifikaci HR Award uděluje Evropská komise výzkumným institucím, které vytvářejí transparentní pracovní prostředí na mezinárodní úrovni a jejichž personální politika v oblasti řízení lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji je v souladu se 40 principy Charty a Kodexu pro přijímání výzkumných pracovníků. Získáním tohoto ocenění se  CPS zároveň zavázalo k dalšímu zlepšování pracovních podmínek pro své zaměstnance, zejména výzkumné pracovníky. Tento úspěch zvyšuje nejen mezinárodní atraktivitu samotného Centra polymerních systémů, ale rovněž zvedá prestiž celé univerzity.

Fakulty a součásti

Zavřít