Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Zpět

Tomáš Sáha byl jmenován ředitelem Centra výzkumu obouvání

Dne 1. 12. 2020 byl oficiálně jmenován do funkce ředitele Centra výzkumu obouvání Ing. Tomáš Sáha, Ph.D., jehož dočasným řízením byl pověřen několik předcházejících měsíců.

„Centrum výzkumu obouvání má v dnešní době již několik základních směrů, které jej naplňují. Jedná se o spolupráci s drobnými a začínajícími podnikateli, ale i s velkými výrobci v oblasti obuvnictví, se kterými řešíme problematiku užitných vlastností dnešních, ale i nových a budoucích funkčních materiálů. Tuto oblast nám pomáhá zastřešovat akreditovaná obuvnická zkušební laboratoř, ve které jsme schopni provádět fyzikálně-mechanické vlastnosti obuvnických materiálů,“ říká ředitel centra Ing.Tomáš Sáha, Ph.D.

Dalším směrem jsou projekty, které řeší široké spektrum požadavků. Jedná se o nové a inovační technologie při zpracování obuvnických materiálů, návrhy nových funkčních dílů obuvi, její konstrukce i její podoba a design. „Projekty jsou úspěšně řešeny díky silné základně s podporou Centra polymerních systémů i nadaným designérům. Ti jsou schopni vytvořit konkrétní návrh, grafickou výkresovou dokumentaci, 3D vizualizaci a konečně funkční vzorek. V neposlední řadě nám v této oblasti pomáhá kvalitně vybavená 3D laboratoř s několika 3D tiskárnami,“ doplňuje Tomáš Sáha.

Významným bodem Centra výzkumu obouvání je získávání a realizace také mezinárodních projektů. Například projekt EUROPEAN NETWORK FOR HEALTHY AND FUNCTIONAL FOOTWEAR byl úspěšně podán v listopadu minulého roku, do kterého se přihlásilo na 34 partnerů z 18 zemí světa.

Centrum výzkumu obouvání je bezesporu unikátní výzkumnou jednotkou, která je připravena čelit novým výzvám v oblasti obouvání.

Fakulty a součásti

Zavřít