Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Zpět

Připravuje se koncept bio-degradovatelné obuvi

Ve spolupráci s jednou českou a jednou slovenskou firmou se připravuje projekt obuvi, která bude po skončení své expirace bio-degradovatelná.

V ČR se každý rok prodá až okolo 30 milionů párů obuvi. Z tohoto množství téměř 95% všech vyrobených párů obuvi končí na skládkách. Z pohledu ekologie a vazby na životní prostředí je tato informace alarmující. Pokud tedy pohlížíme na „zánik“ obuvi jako na problém, potom je třeba mnohem více zabývat se jejich výrobním procesem. Realizace tohoto projektu vychází z představy:

  • bio-degradovatelné materiály budou mít dokonalou funkčnost po definovanou dobu životnosti
  • po skončení životnosti můžeme obuv považovat za nezávadný bioodpad, který se kompostováním změní na kvalitní surovinu
  • podstatným přínosem z hlediska odpadového hospodářství je změna kvalifikace použité boty z komunálního odpadu na bioodpad.

V současné době probíhá sestavování řešitelského týmu a hledáme zájemce, kteří by se chtěli zapojit do řešení tohoto projektu. Zejména se zde nabízí zajímavá práce pro studenty, kteří na toto téma mohou řešit své závěrečné práce, mohou se ucházet o doktorskou práci nebo postdoktorandský pobyt na CVO. V případě zájmu se obracejte na ředitele CVO.

Fakulty a součásti

Zavřít