Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Zpět

Akreditace obuvnického bakalářského studijního programu v konečné fázi

Na UTB bude možno studovat obuvnictví.

CVO ve spolupráci s Fakultou technologickou  připravují v bakalářském  studijním  programu rozšíření oboru „Technologie a materiály“ o specializaci pro zájemce o obuvnictví s názvem „Výroba a konstrukce obuvi“. CVO bude garantovat specializovanou obuvnickou výuku a poskytne k dispozici vybavené výzkumné laboratoře. Fakulta technologická bude zajišťovat klasické předměty, které budou vytvářet obecný znalostní základ absolventa.

V současné době prochází návrh  nové specializace připomínkovacím procesem. Posledním krokem na půdě Fakulty technologické bude projednávání na Vědecké radě fakulty a pak již následuje závěrečné schvalování  na Radě pro vnitřní hodnocení, která má oprávnění rozhodovat o této akreditaci.

Důvodem přípravy tohoto studijního programu, je postupný návrat obuvnické výroby do Evropy a návrat města Zlína zpět na mapu jako město obuvi. Cílem je propojit  výzkum obouvání s praxí a podporovat mladé nadějné designéry i zavedené obuvnické firmy.

Specializace Výroba a konstrukce obuvi rozšiřuje profil absolventa o znalosti z oblasti obuvnických technologií, klasických a polymerních materiálů, modelářství a designu obuvi a příbuzných výrobků, které umožní absolventům působit jak v malosériových specializovaných firmách, tak také v mezinárodních korporátních společnostech.

Fakulty a součásti

Zavřít