Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Zpět

Zlín se stal národním centrem kompetence polymerního výzkumu. Vědci se budou zabývat problematikou polymerů a jejich dopadů na životní prostředí.

Zlín 24. 01. 2023 – Významný úspěch si připsali pracovníci Centra polymerních systémů (CPS) zlínské Univerzity Tomáše Bati (UTB). Uspěli v náročné veřejné soutěži vyhlášené Technologickou agenturou České republiky (TAČR) v rámci programu Národní centra kompetence, který se zaměřuje na posílení účinné spolupráce výzkumných organizací s praxí.
Tento ojedinělý projekt s názvem „Národní centrum kompetence polymerních materiálů a technologií pro 21. století“ je jeden z 18 projektů, které uspěly v mezinárodním hodnocení projektových návrhů. Ty předložily české vysoké školy a ústavy Akademie věd. V rámci programu Národních center kompetence se jedná o jediný projekt zaměřený na problematiku polymerů a jejich dopadů na životní prostředí. Koordinujícím pracovištěm bude právě CPS.

Je to velká čest a zároveň výzva. Polymerní výzkum má ve Zlíně dlouholetou tradici a získaný projekt nasvědčuje, že si Centrum polymerních systémů za 12 let své existence vydobylo významné postavení ve svém oboru na národní i mezinárodní úrovni. Velmi oceňuji koncept programu národních center kompetence, který cílí na propojení výzkumu s praxí. Těšíme se na vzájemnou spolupráci s kolegy z dalších významných a uznávaných výzkumných pracovišť a také z firem s vysokým inovačním potenciálem, uvádí ředitel CPS a hlavní řešitel projektu prof. Vladimír Sedlařík.

Jedná se o rozsáhlý šestiletý projekt, jehož celkové náklady řešitelského konsorcia činí téměř 380 milionů korun, přičemž čtvrtina z těchto nákladů bude hrazena z firemního sektoru. Ve hře je dále žádost o rozšíření projektu ze zdrojů Národního plánu obnovy ve výši přesahující 140 milionů korun. Zapojeno je do něj 24 účastníků z řad univerzit, průmyslových partnerů i neziskových organizací zabývajícími se polymerními technologiemi a jejich dopady na životní prostředí.

Vlastní řešení projektu zahrnuje široké spektrum výzkumných úkolů, jejichž výsledky mají předpoklad pro brzké uplatnění v praxi. „Konkrétně se jedná například o projekty zaměřené na zvýšení účinnosti a automatizaci procesu třídění plastů při jejich recyklaci nebo nalezení nových způsobů, jak efektivně získat ekonomicky cenné látky z plastového odpadu, popisuje prof. Vladimír Sedlařík. Vědci se dále budou zabývat také vývojem materiálů, které budou déle sloužit ke svému účelu. To znamená, že budou odolnější a trvanlivější a nebude tak třeba plýtvat energií a surovinami.  Budou také vyvíjet polymerní materiály, které budou bezpečnější pro koncové uživatele z pohledu hořlavosti, uvolňování škodlivých látek nebo odolnosti proti množení bakterií, plísní a virů. 
Projekt se bude rovněž věnovat problematice recyklace pneumatik, využití obnovitelných zdrojů a odpadů pro výrobu polymerů nebo detekci a záchytu dnes hojně diskutovaných mikroplastů.„Nosným tématem všech dílčích projektů je zodpovědné nakládání s materiály a energiemi, ekologické šetrné a bezpečné přístupy s přihlédnutím k legislativní a ekonomické smysluplnosti vznikajících řešení,“ zdůrazňuje prof. Vladimír Sedlařík.

Národní centrum kompetence polymerních materiálů a technologií pro 21. století

TN02000051, poskytovatel Technologická agentura ČR, řešení 2023-2028

 

Hlavní řešitel: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Členové řešitelského konsorcia:

Plastikářský klastr z.s.

Centrum organické chemie s.r.o.

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

I N O T E X spol. s r.o.

ORLEN UniCRE a.s.

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

NANOPROGRESS, z.s.

Univerzita Palackého v Olomouci

Vysoké učení technické v Brně

Moravskoslezský automobilový klastr, z.s.

TERAMED, s.r.o.

ZODPA s.r.o.

ASIO TECH, spol. s r.o.

SYNPO, akciová společnost

Ethanol Energy a.s.

Continental Automotive Czech Republic s.r.o.

Univerzita Pardubice

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Simple Engineering s. r. o.

Zlínský kreativní klastr, z.s.

HELLA AUTOTECHNIK NOVA, s.r.o.

Svaz chemického průmyslu České republiky, z.s.

Fortemix produkce s.r.o.

 

Fakulty a součásti

Zavřít