Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Zpět

Výzkum zlínských vědců pomohl studentům z Litomyšle k vítězství na Festivalu vědy a techniky pro mládež

Zlín 30.3.2023 – S projektem „Vliv cigaret na lidské tělo a okolí“ uspěli studenti Gymnázia Aloise Jiráska v Litomyšli Matěj Kovář a Radovan Fila. Získali hlavní cenu v kategorii  Junior v podobě studijní stáže ve Francii. Během svého výzkumu spolupracovali také s vědci z Centra polymerních systémů (CPS) zlínské Univerzity Tomáše Bati (UTB).

Oblíbenou soutěž mezi mladými badateli pravidelně pořádá Asociace pro mládež, vědu a techniku (AMAVET) ve spolupráci s Pardubickým krajem, Univerzitou Pardubice, Univerzitou Hradec Králové a dalšími partnery.

„Přemýšleli jsme, co bychom mohli k projektu do krajského kola vylepšit. Naše paní učitelka v tu dobu zhlédla reportáž v České televizi z Centra polymerních systémů
o využití cigaretových nedopalků pro odstranění hormonů z odpadních vod,“
říká teprve třináctiletý student víceletého gymnázia Matěj Kovář a dodává: „Hned další den jsem si našel další články v médiích o úspěchu zlínských vědců a spojil jsem se s hlavním řešitele projektu prof. Vladimírem Sedlaříkem, kterého jsem požádal o bližší informace.“

Spolupráce studentů s Centrem polymerních systémů začala prakticky okamžitě.
Prof. Vladimír Sedlařík se s Matějem Kovářem sešel, nabídl vzorky nanovláken vyrobených z cigaretových nedopalků a detailně popsal dosavadní výsledky výzkumu. „Potěšilo mě, že výsledky našeho výzkumu našly ohlas i mezi studenty gymnázia. S radostí jsem poskytl součinnost. Podporu mladých lidí se zájmem o vědu považuji za jednu z klíčových aktivit vysokých škol,“ uvádí prof. Vladimír Sedlařík, ředitel Centra polymerních systémů.

„Velmi si toho vážíme. Do krajského kola jsme si v angličtině nastudovali, jak celý proces probíhá,“ popisuje Matěj Kovář. Za úspěšnou prezentaci získali Cenu děkana Fakulty chemicko – technologické Univerzity Pardubice a hlavní cenu –  studijní pobyt ve Francii. „Dozvěděli jsme se ohromnou spoustu informací jako například to, že se cigaretové nedopalky dají využít pro odstranění hormonů z odpadních vod. Také jsme se dozvěděli, jak funguje proces zvláknění v elektrickém poli a další množství informací týkajících se této problematiky,“  říká s nadšením Matěj Kovář.

„Chtěli bychom moc poděkovat panu prof. Vladimíru Sedlaříkovi za jeho ochotu nám pomáhat jak se získáváním informací, tak i se zpracováním textu přímo k prezentaci. Kontakt s takovým odborníkem nás přesvědčuje o důležitosti vědeckých chemických poznatků a zcela určitě nás motivuje k budoucímu studiu,“ dodávají shodně oba studenti.

„Jsem velmi ráda, že pan profesor Sedlařík věnoval svůj volný čas našim sekundánům a konzultoval s nimi přímo u nás na škole jejich soutěžní práci. Doufám, že navážeme s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně spolupráci, kdy by naši studenti  mohli pracovat na špičkovém pracovišti a konzultovat své seminární práce s odborníky na specializovaných pracovištích zlínské univerzity,“ uvádí ředitelka Gymnázia Aloise Jiráska v Litomyšli Ivana Hynková.

„Projekt na podporu mladých badatelů považuji velmi přínosný. Je to příklad dobré praxe spolupráce středních a vysokých škol. Věřím, že se nám podaří obdobnou akci zorganizovat i u nás ve Zlínském kraji,“ uzavírá prof. Sedlařík.

 

 

Fakulty a součásti

Zavřít