Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Zpět

Univerzitní institut se prezentoval na konferenci ve Slovinsku

Eva Hnátková a Hana Chovancová se zúčastnily Evropské reologické konference, jejíž letošní ročník se konal 8. – 11. dubna 2019 ve slovinském městě Portorož.

Velké poděkování patří hostujícímu profesorovi Igoru Emrimu, který byl jeden z hlavních organizátorů celé konference, a zároveň tak dal možnost propagovat aktivity Univerzity Tomáše Bati, zejména Centra polymerních systémů a nově vzniklého Centra výzkumu obouvání.

Mgr. Petra Svěráková
Manažer marketingu a PR
Centrum polymerních systémů
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Mobil: +420 734 687 267
+420 777 852 440

Fakulty a součásti

Zavřít