Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Zpět

Úspěšná obhajoba ke jmenování profesorem

V úterý 14. listopadu se na Vědecké radě Univerzity Tomáš Bati ve Zlíně uskutečnilo řízení ke jmenování profesorem doc. Tomáše Sedláčka a skončilo úspěšně.

Doc. Ing. Tomáš Sedláček, Ph.D. se narodil dne 4. 8. 1977 v Prostějově.  V roce 2001 ukončil magisterské a v roce 2004 doktorské studium na Fakultě technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Od roku 2001 je zaměstnán na Fakultě technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, kde se od počátku svého působení aktivně podílí nejen na zajišťování pedagogických aktivit, ale i na rozvoji spolupráce akademické a průmyslové sféry. Od roku 2011 se jako vedoucí výzkumné skupiny Zpracovatelství plastů aktivně podílí na výzkumných aktivitách Centra polymerních systémů Univerzitního institutu. V roce 2014 se habilitoval v oboru Technologie makromolekulárních látek. V letech 2016 až 2020 na Fakultě technologické jako ředitel Ústavu inženýrství polymerů intenzivně napomáhal pedagogickému rozvoji plastikářského oboru. Ve své odborné činnosti se dlouhodobě věnuje modifikaci plastů, zpracovatelství a charakterizaci polymerních materiálů. V řízení ke jmenování profesorem před Vědeckou radou UTB obhájil své teze na téma „Příprava, charakterizace a zpracování plastů pro aplikace zítřka“.

 

Fakulty a součásti

Zavřít