Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Zpět

Prezident republiky jmenoval nové profesory

Prezident republiky Petr Pavel osobně předal v úterý 12. prosince 2023 v Karolinu jmenovací dekrety 72 profesorkám a profesorům vysokých škol. Mezi nimi byl jmenován profesorem take doc. Ing. et Ing. Ivo Kuřitka, Ph.D. et Ph.D., z Centra polymerních systémů a Fakulty technologické.

Prof. Ivo Kuřitka je akademický pracovník – vedoucí výzkumného směru Nanomateriály a pokročilé technologie v Centru polymerních systémů Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a současně i jako pedagog na Fakultě technologické téže univerzity. Věnuje se modifikaci a zpracovatelství polymerů, syntéze nanomateriálů, přípravě nanokompozitů a charakterizaci jejich užitných vlastností. V této oblasti publikoval více než 150 odborných článků v impaktovaných vědeckých časopisech. Byl řešitelem nebo spoluřešitelem cca 30 projektů v aplikovaném i základním výzkumu, je spoluautorem pěti patentů a mnoha užitných vzorů a funkčních vzorků. Mezi jeho nejvýznamnější spolupráce s praxí patří výzkumné projekty v oblasti moderních plastů pro Moravskoslezský automobilový klastr. V řízení ke jmenování profesorem před Vědeckou radou UTB obhájil své teze na téma „Hierarchicky strukturované nanokompozity: od jednotlivosti k celku.“ V budoucnu se chce dále věnovat nízkoemisním technologiím a materiálům využívajícím oxid uhličitý.

Fakulty a součásti

Zavřít