Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Zpět

Emeritní rektor Zlínské univerzity prof. Petr Sáha, obdržel čestný doktorát

Pardubice/Zlín 30.9.2022 – Čestný doktorát převzal dnes na Univerzitě Pardubice prof. Petr Sáha, emeritní rektor Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a expert na polymery. Titul doctor honoris causa obdržel z rukou rektora Univerzity Pardubice prof. Libora Čapka za mimořádné zásluhy o rozvoj vědy a výzkumu v oblasti polymerní chemie.„Petr Sáha patří mezi významné české osobnosti. S naší univerzitou dlouhodobě spolupracuje a je také členem Vědecké rady Univerzity Pardubice. Titul doctor honoris causa mu právem náleží. Oceňuji rozhodnutí Fakulty chemicko-technologické, která prof. Petra Sáhu pro tento prestižní titul navrhla,“ uvedl rektor Univerzity Pardubice prof. Libor Čapek. „Pochopitelně, že mě ocenění velmi potěšilo, i když se domnívám, že jsou i jiní, kteří by si ho zasloužili. Spolupráce s Univerzitou Pardubice je již dlouhodobá, a protože máme společný směr a obor, spojuje nás celá řada zajímavých projektů,“ řekl k ocenění prof. Petr Sáha. Prof. Sáha byl v letech 1991 až 1997 děkanem Fakulty technologické ve Zlíně VUT v Brně, v letech 1997 až 2000 prorektorem pro rozvoj VUT v Brně. Osobně se angažoval na založení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) a v roce 2001 se stal prvním rektorem. Vysokou školu vedl v letech 2001 až 2007 a 2010 až 2018 a dva roky také předsedal České konferenci rektorů. Ve své vědecké činnosti se prof. Sáha zaměřuje na materiálovému inženýrství, polymerní procesy, polymery v medicíně a potravinářství a kompozitní systémy. Od roku 2001 je ředitelem Centra polymerních materiálů Fakulty technologické UTB ve Zlíně.
V letech 2008 až 2009 byl ředitelem Ústavu aplikovaného výzkumu na Univerzitním institutu UTB. V letech 2005 až 2009 byl prezidentem mezinárodní společnosti pro zpracování polymerů (Polymer Processing Society) se sídlem v Kansasu, kde se věnoval zejména rozvoji polymerních věd v rozvojovém světě. Stál u založení Baťa centra ve Vietnamu, které podporuje spolupráci mezi vietnamskými institucemi a českými i evropskými univerzitami. Je autorem a spoluautorem více než 400 odborných publikací a původcem nebo spolupůvodcem 20 udělených patentů, užitných vzorů, prototypů a průmyslových vzorů. V současnosti je prorektorem pro tvůrčí činnosti UTB ve Zlíně.
Od roku 2002 je prof. Sáha členem Vědecké rady Univerzity Pardubice. Kromě prof. Petra Sáhy ocenění Univerzity Pardubice obdržel také biochemik prof. Libor Grubhoffer z Jihočeské univerzity za mimořádné zásluhy o rozvoj vědy a výzkumu v oblasti biochemie a molekulární biologie. Prof. Libor Grubhoffer stál u zrodu Biologické fakulty Jihočeské univerzity (JČU). V letech 1994 až 2002 byl ředitelem Parazitologického ústavu Akademie věd České republiky (AV ČR), od roku 2004 pak děkanem Biologické později Přírodovědecké fakulty JČU. V roce 2012 se stal rektorem Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Založil a vedl společnou Laboratoř molekulární ekologie vektorů a patogenů Parazitologického ústavu Biologického centra AV ČR a Přírodovědecké fakulty JČU. Od roku 2017 je ředitelem Biologického centra AV ČR.
Aktuálně je členem Rady Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství. Jako vědec se prof. Grubhoffer aktuálně věnuje molekulárním a buněčným faktorům podílejícím se na šíření patogenů prostřednictvím klíšťat a původcům lymské boreliózy a TBE viru z pohledu interakce povrchových molekulárních struktur. Je autorem a spoluautorem více než 150 odborných publikací. Od roku 2012 je profesor Grubhoffer členem Vědecké rady Univerzity Pardubice. Mimořádná akce přivítala v aule Arnošta z Pardubic také významné hosty, mezi kterými bylo např. 25 zástupců českých univerzit, primátoři Pardubic a Hradce Králové, náměstkyně hejtmana Pardubického kraje, zástupkyně Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, členové Správní rady univerzity a její partneři.

Fakulty a součásti

Zavřít