Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Zpět

Centrum spolupracuje s vědci z Polska

Centrum výzkumu obouvání navštívili zástupci Polského výzkumného obuvnického a kožedělného institutu (Institute of Leather Industry – Łukasiewicz Research Network). Tato instituce, se zabývá vědecko-výzkumnou činností v oblasti obuvnictví. Jejich zaměření skýtá celou řadu specifických oblastí. Od testování vrchových a spodkových materiálů, komponent obuvi, přes inovativní a aplikované technologie, vývoj lidského chodidla a jeho měření, až po konstrukci a bezpečnostní prvky obuvi s důrazem na zdravotní aspekty uživatele.

V rámci návštěvy bylo zástupcům organizace představeno především Centrum výzkumu obouvání (CVO) s konkrétními oblastmi zaměření, ale také úzce spolupracující jednotky v podobě Centra polymerních systémů a Centra transferu technologií.

Jednání se týkalo společných programových náplní, současně běžících a plánovaných vědecko-výzkumných záměrů. Byly identifikovány konkrétní oblasti výzkumu, kterými se chtějí obě instituce do budoucna zabývat. „S příchodem nových, inovativních řešení v podobě zpracování materiálů se specifickými, funkčními a užitnými vlastnostmi, ale také novými přístupy ke konstrukci obuvi, obuvní sektor v posledních letech zažívá mnoho změn. Získání nového partnera, nejen z pohledu sdílení a porovnání výsledků výzkumu, ale také pro řešení společných projektových záměrů je bezpochyby přínosem,“ řekl ředitel Centra výzkumu obouvání Ing. Tomáš Sáha, Ph.D.  

„Návštěva Centra výzkumu obouvání Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pro nás byla velmi inspirativní. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých věcí, poznali jsme roli CVO a viděli probíhající projektové záměry. Velmi pozitivně hodnotíme konkrétní návrhy pro další spolupráci mezi CVO a naší institucí, které mohou bezpochyby přinést nová zajímavá řešení,“ popsala jedna polská výzkumnice Joanna Kwiecień.

Fakulty a součásti

Zavřít