Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Zpět

Byl schválen nový statut Univerzitního institutu

Dne 5. března 2019 byl schválen Akademickým senátem UTB nový statut Univerzitního institutu. Nově bude jeho součástí Centrum výzkumu obouvání. Cílem centra bude propojení akademické sféry se sférou komerční a zároveň budou řešeny projekty jak na národní, tak také na mezinárodní úrovni. Důraz bude kladen na nejnovější materiály a technologie v obuvnictví.

Fakulty a součásti

Zavřít